Sökresultat

Ur arkivet

Stadsplanetäflingen i Köpenhamn

Kritisk recension av den internationella tävlingen om generalplan för hela Köpenhamns område samt stadsplaneförslag för stadens ytterområden.

Arkitektutbildningens omorganisation

Kritisk granskning av förslag från regeringens sakkunniga till omorganisation av den svenska arkitektutbildningen.

Afdelningen för Husbyggnadskonst under år 1908

Verksamhetsberättelse för Afdelningen för Husbyggnadskonst 1908.

Sven Silow död

Dödsruna

Om dekorativt måleri

Rön och erfarenheter av dekorativt måleri med belysande exempel. "En väggmålning bör, som ordet anger, vara både målning och vägg, – verka mur."

Pristäflan för ny folkskolebyggnad i Helsingborg

Presentation av tävlingsprogrammet för folkskola och de tre vinnande förslagen. 1:a prisförslaget visat vara ett plagiat (se nästa artikel).

Ett fall av arkitektoniskt plagiat

1.a pristagarens (M. S:son Claes) förslag till ny folkskola ett plagiat av ett tyskt skolförslag, uppgjort av Paul Bonatz i Stuttgart.

Om arkitekturtäflingar

Inlägg om behovet av tävlingar för att skapa bra arkitektur.

Revision af Stockholms stadsplan

Kommentar till beslut i stadsfullmäktige att byggnadsnämnden och drätselnämnden gemensamt skall uppgöra och inkomma med stadsplaneändringar.

Svenska egna hemslitteraturen

Kommenterande och recenserande bibliografi över litteraturen om svenskt egnahemsbyggande.

Kyrkor af vår tid

En jämförelse mellan två förslag till kyrkobyggnader, av vilka kyrka A anses överlägsen kyrka B men likväl ha sämre utsikter att bli utfört.

Om byggnader för kulturhistoriska samlingar

Referat av föredrag av Bernhard Sahlin om museer och museibyggnaders utformning samt efterföljande diskussion i Afdelningen för Husbyggnadskonst. Museum.

Alfred Messel död

Dödsruna

Grand Hotel Royal i Stockholm

Positiv recension (Ragnar Östberg) och beskrivning (arkitekten) av hotell "Grand Hotel Royal"

Om arkitekturtäflingar

Fortsättning på artikel i nr 4. Prisnämndens uppgifter och programmets utformning vid tävlingar.