Sökresultat

Ur arkivet

“Gröna Lund” vid Särö

Beskrivning av sommarbostad, villan "Gröna Lund" , uppförd 1905 för herr och fru Hjalmar Weijdling.

Litteratur

Recension av: Svensk Arkitektur, häfte I och II, uygivna av Arkitekturminnesföreningen , K. Konsthögskolan 1908.

Pristäflan till Kråkeröy kyrka i Norge

Presentation av 1:a pristagarens förslag och ett annat sådant ("fördelaktigt omnämndt av prisnämnden") till ny kyrka i Kråkeröy (inte långt från Fredriksstad).

Aktiebolaget Tidningen Uppsalas nybyggnad, Östra Åsögatan 13, Uppsala

Beskrivning av nybyggnad för Tidningen Uppsala vid Östra Åsögatan 13.

Utgräfningarna vid Storkyrkan och Stockholms gamla slott. Hösten 1908.

Presentation av utgrävningar, föranledda av Telegrafverkets nedläggning av kablar i Slottsbacken och i gatorna närmast slottet och Storkyrkan.

Svenska kyrkobyggnaden i Paris

Utdrag ur en artikel i Göteborgs Handelstidning. Ingen svensk arkitekt har uppmanats att inkomma med ritningar till en svensk kyrka på en tomt nära parc Monceau.

Intryck från 1900-talsarkitektur i västra Tyskland. Resebref

Presentation av Hermann Billing, professor i arkitektur vid tekniska högskolan i Karlsruhe, med beskrivning och recension av flerfamiljshus och villor vid Baischstrasse i Karlsruhe samt konsthallen i Mannheim.

Litteratur

Recension av: Köpenhamns nya rådhus, av Francis Beckett.

Svenska egna hemslitteraturen

Fortsättning från nr 4 på en kommenterande och recenserande bibliografi över litteraturen om svenskt egnahemsbyggande.

Förslag till läroverksbyggnad i Hudiksvall

Presentation av program för läroverksbyggnad samt av det förslag som de sakkunniga satt i främsta rummet.

Inbjudan till arkitektutflykt i sommar i Finland

Inbjudan från arkitektklubben i Helsingfors till Svenska Teknologföreningens Afdelning för Husbyggnadskonst att deltaga i en sommarutflykt i sydvästra Finland.

Ystads stadsplan

Ystads stadsfullmäktige fasthåller vid sitt tidigare beslut att begära fastställande av stadsplanen i dess helhet. Afdelningen för Husbyggnadskonst protesterat mot detta i skrivelse till Kungl Maj:t (se nr 11 1908). Miljökonservering.

Om internationella pristäflingar

Anvisningar och råd rörande internationella arkitekturtävlingar, utarbetade av den permanenta kommittén från arkitektkongressen i Wien 1908.

Några synpunkter rörande installation af elektriska ledningar i större byggnader

Byggnadsteknik vid planläggning och installation av elektriska ledningar i byggnader.

“Gamla svenska städer”

Den första volymen i serien "Gamla svenska städer" utkommit.