Sökresultat

Ur arkivet

Om arkitekturtäflingar

Inlägg om behovet av tävlingar för att skapa bra arkitektur.

Svenska egna hemslitteraturen

Fortsättning från nr 4 på en kommenterande och recenserande bibliografi över litteraturen om svenskt egnahemsbyggande.

Utgräfningarna vid Storkyrkan och Stockholms gamla slott. Hösten 1908.

Presentation av utgrävningar, föranledda av Telegrafverkets nedläggning av kablar i Slottsbacken och i gatorna närmast slottet och Storkyrkan.

Alfred Messel död

Dödsruna

Sven Silow död

Dödsruna

Ystads stadsplan

Ystads stadsfullmäktige fasthåller vid sitt tidigare beslut att begära fastställande av stadsplanen i dess helhet. Afdelningen för Husbyggnadskonst protesterat mot detta i skrivelse till Kungl Maj:t (se nr 11 1908). Miljökonservering.

Pristäflan till Kråkeröy kyrka i Norge

Presentation av 1:a pristagarens förslag och ett annat sådant ("fördelaktigt omnämndt av prisnämnden") till ny kyrka i Kråkeröy (inte långt från Fredriksstad).

Aktiebolaget Tidningen Uppsalas nybyggnad, Östra Åsögatan 13, Uppsala

Beskrivning av nybyggnad för Tidningen Uppsala vid Östra Åsögatan 13.

Litteratur

Recension av: Svensk Arkitektur, häfte I och II, uygivna av Arkitekturminnesföreningen , K. Konsthögskolan 1908.

Svenska kyrkobyggnaden i Paris

Utdrag ur en artikel i Göteborgs Handelstidning. Ingen svensk arkitekt har uppmanats att inkomma med ritningar till en svensk kyrka på en tomt nära parc Monceau.

Intryck från 1900-talsarkitektur i västra Tyskland. Resebref

Presentation av Hermann Billing, professor i arkitektur vid tekniska högskolan i Karlsruhe, med beskrivning och recension av flerfamiljshus och villor vid Baischstrasse i Karlsruhe samt konsthallen i Mannheim.

Litteratur

Recension av: Köpenhamns nya rådhus, av Francis Beckett.

Afdelningen för Husbyggnadskonst under år 1908

Verksamhetsberättelse för Afdelningen för Husbyggnadskonst 1908.

Om internationella pristäflingar

Anvisningar och råd rörande internationella arkitekturtävlingar, utarbetade av den permanenta kommittén från arkitektkongressen i Wien 1908.

Affärshus I Stockholm. Stora Vattugatan 7

Beskrivning av affärshus vid Stora Vattugatan 7, uppfört för ing. H. Hallström.