Sökresultat

Ur arkivet

Sportstuga vid Lilla Värtan

Presentation av skisser till en sportstuga, inrymmande bl a samlingslokaler med nykterhetsrestaurang, att uppföras på Norra Djurgården vid Lilla Värtan.

Danska arkitekttidskriftens 10-årsjubileum

"Architekten", organ för Akademisk Architektförening i Köpenhamn, 10 år.

Enskede och dess bebyggande

Presentation av stadsplan och bebyggelseförslag för Enskede. Enfamiljshus (radhus). Flerfamiljshus.

Byggnadsminnen i privatägo

Inlägg om behovet av lagstiftning på byggnadsminnesvårdens område för att skydda gamla stadsmiljöer. Frankrike ett föregångsland i denna fråga.

Byggnadsraset på Söder

Utredning om orsakerna till att ett nyuppfört (men ej inflyttat) flerfamiljshus på Västgötagatan 6 rasade den 20 november 1908.

Agi Lindegren 50 år

A L 50 år den 29 december 1908. Telegrafisk gratulation från Afdelningens för Husbyggnadskonst styrelse.

Erfarenheter från Nord-Amerika angående armerade betongkonstruktioner

Avslutning på artikel från nr 6 och 7 om användning och erfarenheter av armerad betong i USA.

Byggnadssättet i städerna

Osignerad kommentar till utvecklingen i stadsbyggnadsfrågor i svenska städer. Stadsplaneringen bör ta hänsyn till äldre bebyggelse vid nybyggnation.

”Gamla svenska städer”

Den första volymen i serien "Gamla svenska städer" utkommit.

Ett intressant museum I Uppsala domkyrka

Recension av nyöppnat museum med textilier från Uppsala domkyrkas klädkammare.

Om arbetarhemmet

Wahlmans egen beskrivning av sitt förslag till bostadshus (radhus och flerfamiljshus) i Enskede.

Gustaf Wickman femtio år

G W 50 år den 8 november. "Med tillfredsställelsekan kan han skåda tillbaka på sitt hittills förrättade värf."

Om styrkan av tegelmurverk

Inlägg med anledning av artikel om prov av tegel och murade tegelpelare i nr 3.

Gefionfontänen i Köpenhamn

Presentation av Gefionfontänen av Anders Jensen Bundgaard. Karaktär av danskt nationalmonument. Bör fungera som förebild för ett svenskt sådant.

Professor Ferdinand Meldahl död

Dödsruna