Sökresultat

Inlägg

Utifrån och in

Ett ovanligt hus har hittat sin plats mellan en lantlig bymiljö och folkhemmets punkthus. Det påminner Claes Caldenby om postmodernismens intresse för historia och bredvidvartannathet. Platsspecifik vill Putsegården vara….

Synlig marginal

I mediesamhället är fasaden central. Men sedd i ett brett historiskt perspektiv kan den uppfattas som ett tämligen marginellt fenomen, skriver Johan Mårtelius. Vad är en fasad? Betraktad i…

Ny akt i Sundsvall

I stället för en spektakulär monolit satsade Sundsvall på att bygga om sin teater. Att välja en lösning som är integrerad i stadens struktur är klokt, skriver Karin Berggren….

Minnets interiörer

Inredningar är föränderliga, ändå skapar människan starka relationer till dem. Katarina Rundgren reder ut hur digital utveckling omdefinierar synen på objekt och rum. Januari, kallt, mörkt, fuktigt. Vi skyndar…

Öppnade kulturzoner

Det omgjorda kulturhuset i Alingsås är ett exempel på en typ av arkitektur som borde eftersträvas mer av städer och kommuner, skriver Einar Bjarki Malmquist. Vi har ankommit till…

Sverige behöver fler inredningsarkitekter!

Inredningsarkitekter har en annan utbildning och kompetens än husarkitekter. Därför är det olyckligt att det utbildas så få, anser inredningsarkitekten Jonas Bohlin. ”Det utbildas för få inredningsarkitekter i Sve­rige….

Folksport i kris

Alltför få inredningsarkitekter utbildas i Sverige. Yrket, som har stor vikt för människor och samhälle, har därför tagits över av stylister och mäklare, rapporterar Ingrid Sommar. Inredningsarkitektens yrke är i…

Flykten i centrum

På ett förändrat Brunkebergstorg är hotell och restauranger i centrum. Här regerar koncepten, och Johan Linton konstaterar att idén om att en upplyst offentlighet ska styra planeringen är långt…

Parkpoesi

Allépaviljongen i Kongens Have har i princip allt som en arkitektur ska eller kan förmedla, samlat i en enkel gestalt, producerad med små medel, skriver Per Bornstein. Kongens Have…

Finstämt i folkhemmet

Tre radhuskroppar har byggts på tre tidigare villatomter. Vedspisens återintåg i dessa hem är hoppfullt, anser Ylva Frid. Lika självklart som det är att det ska finnas garderober, kylskåp…

Cykelvision

Redan i den Kasper Salinprisade debuten Urbana villor visade Hauschild + Siegel en modig inställning. På bästa sätt lät de oss inse att flerbostadshuset är en outforskad genre långtifrån…

Mod och hänsyn

Joliarks lekfulla känsla för former, uttryck och material skapar en näst intill radikal arkitektur med stora kvaliteter i kvarteret Stora Sjöfallet. Stadsbyggnadsprojektet Norra Djurgårdsstaden säger mycket om vår tid….