Sökresultat

Inlägg

Det är den byggda verkligheten som borde räknas

Det är den byggda verkligheten som borde räknas, inte visionsbilderna, argumenterar Tomas Lauri, och efterlyser ett byggande med socialt kontrakt. Det går att sammanfatta svensk arkitektur med två ord:…

Nya ursprungstankar

Carlanderska sjukhusets tillbyggnad har gjorts i samklang med den befintliga byggnaden. Som en omsorgsfullt hanterad restaurering, anser Johan Mårtelius. Det göteborgska utkantslandskapet inspirerade Carlanderska sjukhusets utformning så som det…

Känsligt läge

Åsikter om ny arkitektur drar sällan jämt med synen på värdet av historien. Rasmus Wærn reder ut varför stadsbyggande handlar allt mindre om kvalitet och mer om ägande och…

I minsta detalj

I en äldre skola omvandlad till bostäder avslutade Mats Theselius nyligen sitt första stora inredningsuppdrag. Hans arbete präglas av en detaljvurm där han förhåller sig till historien, skriver Annica…

Osynligt spektakulärt

Ett tillägg ovanpå en gammal armaturfabrik intill Lunds centralstation. Det är en manifestation för Lunds nytänkande kring transformation och förtätning, skriver Katarina Rundgren. Kring Lunds centralstation håller ett nytt…

White: Vi lyfter det befintligas värde

Hur tar vi vara på existerande värden när vi utvecklar den befintliga staden? På Sofielund i Malmö sätter Whites Victoria Percovich och Karl Landin fokus på det som redan…

Köpslå med historien

Att återvinna äldre byggnader är på kort sikt dyrare än att bygga nytt. Men hur är det i längden? Ingrid Sommar fördjupar sig i tre projekt där minnen och…

Starka volymer

Ett stort industriellt tillägg i en komplex historisk miljö är en utmaning. Per Bornstein besöker ett projekt vars främsta styrka är gestaltningen av volymerna. Att foga in en storskalig…

Den nya hållbarheten

Att kombinera historia och ekologi är en utmaning. KTH:s Hållbarhetshuset har goda förutsättningar att stå kvar länge, skriver Rasmus Wærn. Om det inte vore för att varje hus i…

Intervju: Kennedy Violich Architecture

Bostonbaserade Kennedy Violich Architecture har gått från egen materialforskning till att pröva kunskaperna i projekt av olika storlekar och med olika material. Juan Frano Violich berättar. På AHA-festivalen på…

Ytspänning

Zenhusen består av en enkel bostadsenhet, som upprepas och varieras. En sinnebild av en skickligt gestaltad bostadsarkitektur, skriver Per Bornstein. Ett genomgående drag i den våg av dansk arkitektur…

Framtidens fasader

Havsplast, ornamentik och massiv ull. Ur de digitala landskapen uppstår nya möjligheter att arbeta med både materialitet och allt högre detaljeringsgrad, skriver Ylva Frid. På avstånd har den något…

Utifrån och in

Ett ovanligt hus har hittat sin plats mellan en lantlig bymiljö och folkhemmets punkthus. Det påminner Claes Caldenby om postmodernismens intresse för historia och bredvidvartannathet. Platsspecifik vill Putsegården vara….

Synlig marginal

I mediesamhället är fasaden central. Men sedd i ett brett historiskt perspektiv kan den uppfattas som ett tämligen marginellt fenomen, skriver Johan Mårtelius. Vad är en fasad? Betraktad i…