Om oss

Arkitektur Förlag ger ut tidskriften Arkitektur och en mängd böcker om arkitektur, stadsbyggande och design. Tidskriften har utkommit sedan 1901 och analyserar, kritiserar och dokumenterar svensk arkitektur och samhällsbyggande. Tidskriften Arkitektur producerar också tillsammans med Sveriges Arkitekter podcasten Staden.

Arkitektur förlag har genom åren givit ut ett flertal guideböcker över svensk arkitektur och landskapsarkitektur liksom arkitektur i Stockholm, Göteborg och Malmö. I utgivningen märks också ett flertal monografier om stora svenska arkitekter, som Ralph Erskine, Léonie Geisendorf och Gunnar Asplund samt ett flertal essä- och debattböcker som Catharina Thörns och Katarina Despotovic Den Urbana Fronten och Håkan Forsells Bebodda platser.

Tidskriften Arkitektur

Arkitektur grundades 1901 och är Sveriges äldsta arkitekturtidskrift – och den enda svenska tidskrift som på djupet skärskådar arkitektur och samhällsbyggnad.

Med uppdraget att presentera och dokumentera ny svensk arkitektur bygger vi i Arkitekturs redaktion vidare på tidskriftens historiska tradition.

Samtidigt analyserar vi det byggda utifrån vår tids samhälle. Arkitektur – allt från offentliga rum och stadsplaner till hus och inredning – är den konstform som påverkar människor mest i vardagen. Utformningen av platser och hem kan göra tillvaron bättre eller, i värsta fall, sämre för många.

I Arkitektur finner du både djup och bredd. Här finns allt från detaljerade ritningar och fotografier till nyfikna analyser och essäer om arkitektur ur ekonomiska, politiska och kulturella perspektiv.

Vi bjuder på livlig diskussion och ny kunskap om en av vår tids mest komplexa frågor.

Prenumerera 
Adressändra
Annonsera