Arkitektur Förlag

Arkitektur Förlag ger ut böcker om arkitektur, stads- och samhällsbyggande. Förlaget har genom åren gett ut ett flertal guideböcker över svensk arkitektur och landskapsarkitektur. I utgivningen märks också biografier om stora svenska arkitekter, som Ralph Erskine, Bengt Lindroos, Léonie Geisendorf och Gunnar Asplund samt populärvetenskapliga böcker som Arkitekturguide Höga hus Stockholm och ett flertal essä- och debattböcker som Catharina Thörns och Katarina Despotoviçs Den urbana fronten och Håkan Forsells Bebodda platser.

Förlaget antar böcker baserat på oberoende publicistiska beslut och dess publicistiska kvalitéer. Arkitektur Förlag ska genom sin utgivning vara oberoende.

Skicka gärna ditt manus eller bokidé till oss.
Förläggare Dan Hallemar
dan.hallemar@arkitektur.se