Arkitektur Förlag

Arkitektur Förlag ger ut böcker om arkitektur, stads- och samhällsbyggande. I utgivningen finns guider över svensk arkitektur och landskapsarkitektur, och biografier över stora svenska arkitekter som Ralph Erskine, Carl Bergsten, Léonie Geisendorf och Gunnar Asplund. Förlaget har även gett ut essä- och debattböcker som ”Den urbana fronten” av Catharina Thörn och Katarina Despotoviç och ”Bebodda platser” av Håkan Forsell, samt populärvetenskapliga böcker som ”Arkitekturguide Höga hus Stockholm”. Bokserien ”Tio byggnader som …” närmar sig ett decennium genom dess byggnader och platser och har hittills utkommit i fyra delar.

Förlaget antar böcker baserat på oberoende publicistiska beslut och dess publicistiska kvalitéer. Arkitektur Förlag ska genom sin utgivning vara oberoende.

Skicka gärna ditt manus eller bokidé till oss.
Förläggare Dan Hallemar
dan.hallemar@arkitektur.se