Arkitektur Media

I ett allt mer förändrat medielandskap ställs det nya krav på dig och ditt företag för att nå ut. Arkitektur Media är en studio där vi tillsammans med kunden skapar innehåll. Vi erbjuder en möjlighet att komma ut med det du vill visa och berätta på ett smartare sätt. Inom Arkitektur Media ryms all slags uppdragsutgivning och content marketing.

Arkitektur Media arbetar med uppdrag där hela eller delar av projektet är finansierat av extern part. Vi hjälper till under hela vägen från idé till färdigt innehåll. Vi tillför mångårig erfarenhet och kunskap om vad som gör ditt innehåll läsbart, snyggt och språkligt genomarbetat. Vårt arbete bygger på journalistisk kompetens och lång erfarenhet av innehållsproduktion.

Bland våra uppdragsgivare finns Chalmers tekniska högskola, Delegationen för hållbara städer, Föreningen för byggemenskaper, HSB, Järfälla kommun, Statens centrum för arkitektur och design, Stockholm Stad, Sveriges Arkitekter, White arkitekter och många fler.

För förfrågningar om uppdrag, vänligen kontakta

Dan Hallemar, förläggare
dan.hallemar@arkitektur.se