Sökresultat

Ur arkivet

Sportstuga

Beskrivning av sportstuga i Rönninge, uppförd för ingenjör C. Ramström

Den internationella arkitekturutställningen i Wien

Recension av arkitekturutställning i Wien i samband med den VIII internationella arkitektkongressen. Framhåller det svenska bidraget.

Stadsplanetäflingen i Köpenhamn

Presentation av programmet för internationell stadsplanetävling för Köpenhamns ytterområden. Inlämning före den 15 januari 1909.

Finlands nya landtdagshus

Recension av 1:a och 2:a pristagarnas förslag till Finlands lantdagshus /riksdagshus/.

Några reflektioner med anledning af arkitekt C. Westmans uppsats: ”K. Dramatiska teaterns nya byggnad.”

Arkitekten till Dramatiska teaterns /Dramaten/ nybyggnad försvarar sig mot den kritik som framförts av Carl Westman.

Ewert Wrangel. Medeltidskyrkorna i Småland (Jönköpings och Kronobergs län)

Recension av: Medeltidskyrkorna i Småland (Jönköpings och Kronobergs län), av Ewert Wrangel.

Strömholmens sommarrestaurang i Norrköping

Beskrivning av restaurang på Strömholmen i Norrköping. Uppfördes till 1906 års Konst- och Industriutställning.

En förening för uppmätning af våra byggnadsminnen

Skrivelse från elever vid Konstakademiens arkitekturskola vilka bildat en förening för uppmätning av äldre byggnader. Byggnadsminne. Arkitekturhistoria.

Affärshus i Stockholm Drottninggatan 58

Beskrivning av affärshus på Drottninggatan 58, uppfört för fabrikör C. J. Tillmans räkning.

Svenskt arkitektmöte 13-15 juni 1908

Program för arkitektmöte arrangerat av Svenska Teknologföreningens Afdelning för Husbyggnadskonst.

Boningshus i Östra Lagnö. (Stockholms skärgård)

Beskrivning av villa på Östra Lagnö, uppförd för notarien Gustaf Alexanderson.

Några siffror ur 1908 år stat för Stockholms stad

Kommentar till 1908 års budget för Stockholms stad, bl a ironisk sådan till bristen på anslag till offentlig konst.

Byggnadschefsbefattningen i Stockholm

Polemik mot Svenska Teknologföreningens afdelning för Väg- och Vattenbyggnadskonst i frågan om tillsättning av ny byggnadschef i Stockholm. Arkitekten bör gå före ingenjören.

Strängnäs domkyrka

Presentation av Strängnäs domkyrka och det pågående restaureringsarbetet av kyrkans interiör under ledning av Fredrik Lilljekvist.

Erfarenheter från Nord-Amerika angående armerade betongkonstruktioner

Användning och erfarenheter av armerad betong i USA.