Sökresultat

Ur arkivet

Om prisbelöning av byggnader

Förslag från Arkitektföreningen i Göteborg om att inrätta prisbelöningar för nybyggnader av "hyreshus äfvensom affärshus". "Den allmänna smaken är förstörd, i synnerhet när det gäller byggnadskonst."

K. Dramatiska teaterns nya byggnad

Carl Westman förtydligar sin negativa kritik av Dramatiska teaterns /Dramaten/ nya byggnad i nr 4 med anledning av arkitekten Fredrik Lilljekvists svar i samma nummer.

Arkitektkongressen i Wien

Referat av föredrag, diskussioner och uttalanden under den internationella arkitektkongressen i Wien 18-24 maj.

Byggnad vid Storängen

Beskrivning av villa vid Storängen, uppförd för kandidat Ynge Larsson, som haft synpunkter på planlösningen.

Svenska arkitektmötet 13-15 juni

Referat av föredrag och diskussioner vid arkitektmöte i Stockholm, arrangerat av Svenska Teknologföreningens Afdelning för Husbyggnadskonst.

Gamla svenska städer

Ett "fängslande och roligt" föredrag, hållet vid arkitektmötet i juni i Stockholm. Ett besök i Grönköping spegel för utvecklingen i svenska städer. Referat av efterföljande diskussion över temat "åstadkommandet af ett samladt verk af afbildningar från äldre stadsdelar från hela Sverige".

K. Dramatiska teaterns nya byggnad

En huvudsakligen negativ recension av Dramatiska teaterns /Dramaten/ nya byggnad, i synnerhet vad gäller den arkitektoniska och konstnärliga utsmyckningen exteriört och interiört.

Akustik

Föredrag om akustik, hållet vid arkitektmötet i juni i Stockholm. Teorier och rön angående "detta i byggnadskonstens viktiga problem".

Erfarenheter från Nord-Amerika angående armerade betongkonstruktioner

Fortsättning från nr 6 av artikel om användning och erfarenheter av armerad betong i USA.

Redogörelse för verksamheten inom Svenska Teknologföreningens Afdelning för Husbyggnadskonst under år 1907

Verksamhetsberättelse för Svenska Teknologföreningens Afdelning för Husbyggnadskonst 1907

Några anteckningar med anledning af Carl Larssons väggmålning ”Gustaf Wasa”, af en arkitekt och en målare

Argument för att Carl Larssons oljemålning "Gustaf Wasa" på Nationalmuseum i stället utförs som freskomålning

Utvecklingslinier i vår inhemska målarkonst

Reflexioner över svenskt och utländskt i svensk konst, över dekorativ målarkonst och muralmåleri.

I dagens frågor. Om konstnärlig eganderätt

Fortsättning från nr 9 på översättning av fransmannen G. Harmands anförande om konstnärlig äganderätt.

Arkitekturtäflingar

Polemik mot redaktionell ingress till Wilhelm Klemmings artikel i nr 9 om Egnahemsutställningen i Lidingö 1908. Svar av redaktören (Torben Grut). Synpunkter på arkitekttävlingar i allmänhet.

Om ordnandet af internationella arkitekturtäflingar

Översättning av avslutande utdrag ur ett föredrag av J. Guadet, hållet vid internationella arkitektkongressen i London 1906. Om Internationella arkitekttävlingar.