Sökresultat

Inlägg

Det rofyllda gröna

En grön, klosterliknande innergård utgör en källa till återhämtning i Marges och Lands Trädgårdarna. En dag kanske gränsen är nådd för vad du klarar av att göra själv. Den dag…

Hus som delar staden

Byggnader som rymmer vårdcentraler, skolor, bibliotek och affärer kommunicerar samhällelig närvaro och är viktiga symboler dygnet runt, skriver Ann Legeby, forskare i stadsbyggnad vid KTH. Affären, skolan, vårdcentralen och biblioteket…

En tyst väktare

En balans mellan vårda och vakta kännetecknar nya Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg. Husens väggar bildar mur. Det finns drygt 20 rättspsykiatriska anläggningar runtom i Sverige för cirka 1 000 patienter….

Åldrandet och marknaden

Framtidens boende för äldre handlar inte bara om vård och omsorg, utan om de äldres roll i samhället som sådant. Journalisten Jenny Damberg frågar sig hur vi bygger för den…

Skisser i vår tid

Skissernas museums nya tillbyggnad skapar en ny relation till parken kring Universitetsbiblioteket. Elding Oscarsons tillägg är mycket konsekvent genomfört, skriver Tomas Lewan. Bilderna är tagna av Åke E:son Lindman. Lundaarkitekten…

Lysande ridhus

Klagshamns nya ridanläggning är ett synligt bevis för den växande hästnäringen och ett resultat av Malmö Stads beslut att ta ansvar för ridsporten. Reaktionerna på 2017 års Jerringpris till hästhopparen…

Fartfyllda former på Bro Park

Hästar och människor är alla i centrum på Bro Park. Det är en ny typ av offentlig anläggning som väl följer galoppsportens dramaturgi och fint balanserar den stora skalans enkelhet…

Vad ska hända med Kungsträdgården?

Bengt Isling jämför Apple Store och Kungliga Operan – två arkitekturprojekt som kan få stora konsekvenser för Stockholms viktigaste offentliga rum. Elektronikföretaget Apple presenterade vårvintern 2016 ett förslag till en…

Staden och de fyra tornen

En ny mötesplats var målet. Men av det offentliga rummet blev det en glasgång. Stockholm Continental är ett resultat av svensk konsensuspolitik, skriver Tomas Lauri. Det är med viss besvikelse…

M som i Malmö

I Malmö Saluhall binder Wingårdhs ihop ett gammalt hamnmagasin med en ny huskropp. Sadeltakens siluett bildar bokstaven M. Saluhallen är något alla har sin personliga bild av. Är den ett…

Tema: Vården

Aura Power Suit har utvecklats av Yves Béhar, Fuseproject och Super ex. Dräkten reagerar på kroppens rörelser och rfattarrstärker den egna muskelkraften så att det till exempel blir lättare…

Sweden now: svensk arkitektur här och nu

Plötsligt dyker ny Sverigeproducerad arkitektur upp i internationell arkitekturpress. Kontor och projekt nämns av utländska kollegor i positiva ordalag. Tecken på att att arkitektur producerad här – och då menar…

Hotet mot Chalmers Arkitektur

Trots personalens starka kritik har Chalmers rektor valt att driva igenom en sammanslagning av Arkitektur och Bygg och Miljö. Kritiken har hävdat att detta är uttryck för en allt vanligare…

Tjena Torleif

Arkitekturs chefredaktör Julia Svensson skriver brev till Stockholms nya stadsarkitekt Torleif Falk: ”Du kanske upplever, Torleif, att en stadsarkitekt har svårt att göra skillnad. Att makten över arkitekturen finns hos…