Arkitektur nr 2 2015

Arkitektur nr 2 2015

180,00kr

Bildernas makt – Så formar arkitekturfotot vår värld

En svensk fotohistoria – De bästa bilderna från ArkDes

När amatörer tog över – 1970-talets vardagliga bilduppror

Dialog med fem fotografer

Villa av John Pawson

Vikt: 495 g
Dimensioner: N/A