Sökresultat

Ur arkivet

Stockholms nya rådhus

Inbjuden tävling om rådhus i kvarteret Fruktkorgen på Kungsholmen. Presentation av rådhusbyggnadskommitténs utlåtande och utdrag ur prisnämndens utlåtande samt utdrag ur beskrivningen till arkitekt Westmans omarbetade förslag.

Den internationella arkitekturtäflingen i Rom år 1911.

Presentation av internationell tävling inom bostadsarkitekturens och rumsinredningens områden med tre avdelningar (villa, flerfamijshus och arbetarbostad).

Om utbildningen av våra stadsingeniörer, stadsarkitekter samt högre byggnadsingeniörer

Kritisk granskning av förslag från regeringens sakkunniga till omorganisation av den svenska arkitektutbildningen.

Om tegel, dess tillverkning och användning

Reseberättelse från en resa i Tyskland och Danmark med besök på nio tegelbruk. Studier av tegeltillverkning.

Möbelkonsten och annan konstindustri på sommarens utställning

Fortsättning från nr 9 på recension av avdelningen för möbler och husgeråd på Stockholmsutställningen 1909.

Förslag till läroverksbyggnad i Hudiksvall

Presentation av två förslag till läroverksbyggnad varav det av Hagström och Ekman valts till utförande.

Möbelkonsten och annan konstindustri på sommarens utställning

Recension av avdelningen för möbler och husgeråd på Stockholmsutställningen 1909.

Egna hem på konstindustriutställningen

Recension av avdelningen för egnahem på Stockholmsutställningen 1909. Villa. Småbrukarhem. Stuga. Arbetarbostad. Enfamiljshus.

Utställningen för konsthandtverk och konstindustri i Stockholm

Recension av Stockholmsutställningen 1909 av Regierungsbaurath Hermann Muthesius, av utställningskommittén inbjuden till utställningens öppnande.

Nordiska arkitektmötet i Finland

Reseberättelse och referat från nordiska arkitektmötet i Finland (Åbo, Åminne gård, Hangö, Hvitträsk).

Svenska Allmogehem

Fortsättning från nr 7 av recension av: "Svenska Allmogehem".

Textilkonsten på utställningen

Recension av textilkonstavdelningen på Stockholmsutställningen 1909

Utställningen

Reflexioner över byggnadskonst och stadsplanering och recension av utställningsarkitekturen på Stockholmsutställningen 1909.

Svenska kyrkan i Köpenhamn

Beskrivning av förslag till den svenska kyrkan, belägen vid Söndre Frihamnsvej.

Svenska Allmogehem

Recension av: "Svenska Allmogehem", utgiven av grosshandlare Gustaf Carlsson med bl a arkitekten Jonas Åkerlund som författare.