Sökresultat

Inlägg

De river en stad

Kiruna rivs och byggs upp på nytt för att gruvverksamheten ska kunna fortsätta. Skribenten Erik Persson och fotografen Emil Myrsell betraktar ”stadsflyttens” konsekvenser. Dübengatan 27-31. Alldeles bredvid det gamla…

Där vi ser arbetet, ser vi också människan

Vi behöver ett nytt sätt att definiera arkitektur på, skriver Rasums Wærn i en essä om arkitektens arbete och ekot av de stora byggnadskulturerna. I somras visade Göteborgs Konstmuseum…

Klimatet. Nu?

I Schweiz har man folkomröstat igenom krav på koldioxidreduktion. Men det kräver en helhetssyn där byggmaterialval är en viktig del, skriver Sasha Cisar. Inför det svenska valet drev Miljöpartiet…

En sorts kolonistugor with a view

Stadstudios nya bostadskvarter i Landskrona har en lägre exploatering och släpper in sol och dagsljus. Att genomföra ett bostadsprojekt i egen regi hade länge varit en dröm för Håkan…

Plats för publiken

Nationalmuseums butik och omkringliggande publika utrymmen har fått nya tillägg i ljus och kärv ask. De präglas av en tilltalande vardaglig självklarhet, skriver Tomas Lewan. Museibutiker och faciliteter för…

Varför inte binda samman kontexten till en helhet?

I Östersund har Nationalmuseum fått en filial i friluftsmuseet Jamtli. Frida Grahn har besökt en pragmatisk furumonolit. Framför en högrest vägg i obehandlad furu håller en grupp rösträttsaktivister ett…

Museernas moder: ett konstverk i sig

Nationalmuseum är de svenska centralmuseernas ursprung. Såväl Moderna museet som Livrustkammaren, Östasiatiska museet och Historiska museet har sina rötter i huset på Blasieholmen. Kungliga Biblioteket kan också räknas in i…

The Swedish National Museum of Art reopens

The soon reopening Nationalmuseum in Stockholm has a silent architecture thats respects Stüler’s original, but also speaks with more clarity, writes Catherine Slessor. In 1768, the Swedish artist Alexander…

”Jag vill skapa museirum för alla”

På nya Nationalmuseum har utställningsrummen fått ett nytt arkitekturkoncept av den amerikanska arkitekten Joel Sanders. ”Jag ser det som mitt jobb att lotsa åskådaren genom rummet, både visuellt och…