Sökresultat

Ur arkivet

Den internationella arkitekturtäflingen i Rom år 1911.

Presentation av internationell tävling inom bostadsarkitekturens och rumsinredningens områden med tre avdelningar (villa, flerfamijshus och arbetarbostad).

Om tegel, dess tillverkning och användning

Reseberättelse från en resa i Tyskland och Danmark med besök på nio tegelbruk. Studier av tegeltillverkning.

Möbelkonsten och annan konstindustri på sommarens utställning

Fortsättning från nr 9 på recension av avdelningen för möbler och husgeråd på Stockholmsutställningen 1909.

Förslag till läroverksbyggnad i Hudiksvall

Presentation av två förslag till läroverksbyggnad varav det av Hagström och Ekman valts till utförande.

Möbelkonsten och annan konstindustri på sommarens utställning

Recension av avdelningen för möbler och husgeråd på Stockholmsutställningen 1909.

Egna hem på konstindustriutställningen

Recension av avdelningen för egnahem på Stockholmsutställningen 1909. Villa. Småbrukarhem. Stuga. Arbetarbostad. Enfamiljshus.

Om tegel, dess tillverkning och användning

Fortsättning från nr 11 på reseberättelse från en resa i Tyskland och Danmark med besök på nio tegelbruk. Murteglets användning. Taktegel.

Nordiska arkitektmötet i Finland

Reseberättelse och referat från nordiska arkitektmötet i Finland (Åbo, Åminne gård, Hangö, Hvitträsk).

Arkitektutbildningens omorganisation

Kritisk granskning av förslag från regeringens sakkunniga till omorganisation av den svenska arkitektutbildningen.

Textilkonsten på utställningen

Recension av textilkonstavdelningen på Stockholmsutställningen 1909

Utställningen

Reflexioner över byggnadskonst och stadsplanering och recension av utställningsarkitekturen på Stockholmsutställningen 1909.

Stadsplanetäflingen i Köpenhamn

Kritisk recension av den internationella tävlingen om generalplan för hela Köpenhamns område samt stadsplaneförslag för stadens ytterområden.

Svenska Allmogehem

Fortsättning från nr 7 av recension av: "Svenska Allmogehem".

Svenska kyrkan i Köpenhamn

Beskrivning av förslag till den svenska kyrkan, belägen vid Söndre Frihamnsvej.

Svenska Allmogehem

Recension av: "Svenska Allmogehem", utgiven av grosshandlare Gustaf Carlsson med bl a arkitekten Jonas Åkerlund som författare.