Sökresultat

Inlägg

Så kan prefab hjälpa till

Vad hände med det bostadskunnande som hade sin storhetstid på 1960-talet, frågar sig Frida Rosenberg och Erik Stenberg. De finner ett bostadsbyggande som lider av brist på forskning och ett…

För de unga och modiga

Fjolårets bostadsprisvinnare är elegant exteriört, men innehåller också några tvivelaktiga bostadslösningar, skriver Rasmus Wærn. Att man enbart ska göra sådant som man också anser ska gälla alltid och överallt, är…

Rätt saker på rätt plats

Brunstorp av Arrhov Frick tar avstamp i den sena modernismens estetik. Per Bornstein ser ett projekt där mycket har hamnat där det ska och behandlingen av detaljerna gör stor skillnad….

Husen ska bli gröna

2022 inför regeringen klimatdeklarationer för byggnader. Det kommer bidra till ett mer kvalitativt och långsiktigt bostadsbyggande, menar bostadsminister Per Bolund. Annica Kvint har träffat honom. Foto: Märta Thisner. När det…

Kollektivet är vår framtid

Kollektiva bostadslösningar kan skapa rumslig rikedom, konstaterar Mikael Bergquist, och hittar exempel i Schweiz och Sverige. Tanken på att dela och begränsa den privata sfären och ägandet har fått förnyad…

Orättvist dyrt att hyra

Antalet svenskar som har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden ökar, liksom den relativa kostnaden för att bo i hyresrätt i stället för bostadsrätt. Går vi mot en…

”Vi behöver nya klassiker”

I en Göteborgsbrant står ett svar på några av vår tids bostadsutmaningar. Claes Caldenby ser en ny modern klassiker där krympta bostadsytor och långt drivet samutnyttjande kombineras. Foto: Ulf Celander….

Alla som vill får sitta

Två nya torg, Forumtorget och Brunkebergstorg, har fått rikligt med bänkplats. Det var länge sedan offentligheten var så generös, skriver Dan Hallemar. Vadd ska vi med torg till? Vad…

Så social kan en plats bli

I dag sätts stort hopp till de offentliga rummens möjlighet att motverka segregation och ojämlikhet – men ska vi lyckas med offentliga platser behöver kunskapen om hur olika gestaltningar ger…

Där naturen tar mer plats

Naturen kommer att behöva mer utrymme i framtidens städer. Konsekvensen av att den biologiska mångfalden i dag ofta kommer i andra hand kan bli förödande, skriver Anders Kling. Där, i…

”Vi ville inte göra något museum”

”Studentbostäder utöver det vanliga”, skriver Tomas Lauri om förvandlingen av S:t Görans gymnasium till studentbostäder. Bakom arbetet står Södergruppen Arkitekter och AIX Arkitekter. Staffan Gezelius har varit ansvarig för den…