Sökresultat

Ur arkivet

Wemdalens kyrka

Presentation av Vemdalens kyrka (1763) och klockstapel (1755) efter uppmätningar av arkitektNils Nordén.

Meddelanden. Dansk arkitekturutställning

Anmälan av att Akademisk Architektförening i Köpenhamn anordnat en utställning av arkitektur i "den fries UdstillingsByggning". Delar av utställningen flyttas till Berlin.

Pristäflingar. Nationalmonumentet

Prisnämnden avgett utlåtande om de vid omtävlingen inkomna förslagen till ett Nationalmonument i Stockholm. Inget förslag förordas till utförande.

Industrimonumentet. Carl Milles’ ”Naturkraft”

Bokbindaremästare J. A. W. Lindmansson skänkt 100 000 kronor till ett industrimonument åt Stockholm. Positiv recension av det segrande tävlingsförslaget, "Naturkraft", av Carl Milles.

Världsutställningbranden i Bryssel 1910

Branden på världsutställningen I Bryssel förstörde bl a oskattbara historiska verk och föremål från England. Säkerhetsanordningar mot eldfara inom utställningsområden måste förbättras.

Ysäter på Särö

Recension av "Ysäter", ingenjör Otto Platins villa.

Östermalms nya läroverksbyggnad

Recension av Östermalmsskolan, ny läroverksbyggnad på Östermalm. Byggnadstekniska uppgifter från arkitekten samt programmet för byggnaden.

Stadsplanekongressen i London 1910

Program för stadsplanekongress i London den 10-15 oktober 1910.

Konstruktiva bestämmelser i byggnadsförordningar

Fortsättning från nr 9 på artikel om den svenska byggnadsstadgans konstruktiva bestämmelser och om behovet av en omarbetning av dessa,

Industrimonumentet

Citat ur prisnämndens och reservantens (Ragnar Östberg) yttranden om Carl Milles förslag "Naturkraft" i tävlingen om industrimonument i Stockholm.

Eterniten

Skrivelse från K. A. Funke vid Skandinaviska Eternit Aktiebolaget med anledning av artikel i nr 1 om användning av eternit vid byggnadsrestaureringar av konsthistoriskt viktiga byggnader.

Utställningen av äldre kyrklig konst

Förhandspresentation av utställning i Strängnäs av äldre kyrklig konst.

Arkitekturundevisningens ordnande

Kommentar till olika förslag till omorganisation av den svenska arkitektutbildningen samt publicering av skrivelse i frågan från en kommitté inom Afdelningen för Husbyggnadskonst den 30 mars 1909, undertecknad av Isak Gustaf Clason

Alfred Messel

Presentation av den nyligen avlidne tyske arkitekten Alfred Messelsom bl a ritat museum i Darmstadt, Simonska palatset i Berlin och varuhuset "Wertheim" i Berlin.

Gamla svenska städer

Andra volymen av "Gamla svenska städer" utkommit.