Sökresultat

Ur arkivet

Borås rådhus

Recension av Borås nya rådhus, uppfört efter 1:a pristagarens förslag i tävlingen om nämnda byggnad.

Industrimonumentet. Carl Milles’ ”Naturkraft”

Bokbindaremästare J. A. W. Lindmansson skänkt 100 000 kronor till ett industrimonument åt Stockholm. Positiv recension av det segrande tävlingsförslaget, "Naturkraft", av Carl Milles.

Konstruktiva bestämmelser i byggnadsförordningar

Presentation av konstruktiva bestämmelser i byggnadsförordningar i Preussen och USA samt i den svenska byggnadsstadgan.

Världsutställningbranden i Bryssel 1910

Branden på världsutställningen I Bryssel förstörde bl a oskattbara historiska verk och föremål från England. Säkerhetsanordningar mot eldfara inom utställningsområden måste förbättras.

Stadsplanekongressen i London 1910

Program för stadsplanekongress i London den 10-15 oktober 1910.

Industrimonumentet

Citat ur prisnämndens och reservantens (Ragnar Östberg) yttranden om Carl Milles förslag "Naturkraft" i tävlingen om industrimonument i Stockholm.

Konstruktiva bestämmelser i byggnadsförordningar

Fortsättning från nr 9 på artikel om den svenska byggnadsstadgans konstruktiva bestämmelser och om behovet av en omarbetning av dessa,

Östermalms nya läroverksbyggnad

Recension av Östermalmsskolan, ny läroverksbyggnad på Östermalm. Byggnadstekniska uppgifter från arkitekten samt programmet för byggnaden.

Ysäter på Särö

Recension av "Ysäter", ingenjör Otto Platins villa.

Pristäflingar. Nationalmonumentet

Prisnämnden avgett utlåtande om de vid omtävlingen inkomna förslagen till ett Nationalmonument i Stockholm. Inget förslag förordas till utförande.

Meddelanden. Dansk arkitekturutställning

Anmälan av att Akademisk Architektförening i Köpenhamn anordnat en utställning av arkitektur i "den fries UdstillingsByggning". Delar av utställningen flyttas till Berlin.

Titel

Innehåll

I entreprenadfrågan

Inlägg i entreprenadfrågan med utgångspunkt i ett citat ur "The American Architect" den 27 oktober 1909. Samlad entreprenad eller delade entreprenader?

Förslag till grafkapell å Nyköpings nya kyrkogård

Utdrag ur utlåtande av Isak Gustaf Clason om förslag till kapell på den nya kyrkogården utanför Nyköping.

Eterniten kritiseras i sitt hemland

Den tyska tidskriften "Die Denkmalpflege" informerar om österrikiskt förbud mot att använda eternit vid byggnadsrestaureringar av konsthistoriskt viktiga byggnader.