Sökresultat

Ur arkivet

“Bergsgården”

Recension av villa, fröken Anna Ströms "Bergsgården".

Pristäflingar. Nationalmonumentet

Prisnämnden avgett utlåtande om de vid omtävlingen inkomna förslagen till ett Nationalmonument i Stockholm. Inget förslag förordas till utförande.

Svenska arkitektmötet i Malmö den 16-18 juni 1910

Referat från svenska arkitektmötet i Malmö, anordnat av Afdelningen för Husbyggnadskonst. Program och utflykter. Avslutande besök i Köpenhamn.

Pristäflan

Utlysning av pristävling om nytt omslag för Afdelningens för Husbyggnadskonst organ "Arkitektur".

Arkitektmötet i Skåne 16-18 juni

Notis om arkitektmöte i Skåne, anordnat av Afdelningen för Husbyggnadskonst

Industrimonumentet

Citat ur prisnämndens och reservantens (Ragnar Östberg) yttranden om Carl Milles förslag "Naturkraft" i tävlingen om industrimonument i Stockholm.

Konstruktiva bestämmelser i byggnadsförordningar

Fortsättning från nr 9 på artikel om den svenska byggnadsstadgans konstruktiva bestämmelser och om behovet av en omarbetning av dessa,

Östermalms nya läroverksbyggnad

Recension av Östermalmsskolan, ny läroverksbyggnad på Östermalm. Byggnadstekniska uppgifter från arkitekten samt programmet för byggnaden.

Ysäter på Särö

Recension av "Ysäter", ingenjör Otto Platins villa.

Världsutställningbranden i Bryssel 1910

Branden på världsutställningen I Bryssel förstörde bl a oskattbara historiska verk och föremål från England. Säkerhetsanordningar mot eldfara inom utställningsområden måste förbättras.

Alfred Messel

Presentation av den nyligen avlidne tyske arkitekten Alfred Messelsom bl a ritat museum i Darmstadt, Simonska palatset i Berlin och varuhuset "Wertheim" i Berlin.

Eterniten

Skrivelse från K. A. Funke vid Skandinaviska Eternit Aktiebolaget med anledning av artikel i nr 1 om användning av eternit vid byggnadsrestaureringar av konsthistoriskt viktiga byggnader.

In memoriam

Korta dödsrunor

Våra byggnadsminnens vård

Föredrag i Afdelningen för Husbyggnadskonst 9 nov 1909 om byggnadsminnesvård med bl a referat av en redogörelse i detta ämne vid arkitektkongressen i wien 1908.

Hjorthagens kapell

Positiv recension av Hjorthagens kapell (kyrka).