Sökresultat

Ur arkivet

Utställningen av äldre kyrklig konst i Strängnäs

"Samfund för Strängnäsutställningens befrämjande" bildats för att ekonomiskt understödja en utställning med äldre kyrklig konst i Strängnäs.

Slottsbacken

Negativ kommentar till Slottsbackens utformning efter rivningen av det Indebetouska huset och det i dess ställe nyuppförda huset för Hovstaten.

Stadsplanekongressen i London 1910

Program för stadsplanekongress i London den 10-15 oktober 1910.

Trygg

Recension av Svenska lifförsäkringsanstalten Tryggs hus med huvudentré mot Engelbrektsplan. Ytterligare redaktionell beskrivning av byggnaden. Kontorshus.

Myrstedt & Sterns aktiebolags nybyggnad i Stockholm

Beskrivning av Myrstedt & Sterns nya affärshus i hörnet av Norrlandsgatan – Kungsgatan /den första byggnaden i Stockholm med genomförd skelettkonstruktion av armerad betong/.

Svenskt arkitektmöte i Skåne i sommar

Förslag till program för sommarens arkitektmöte, anordnat av Afdelningen för Husbyggnadskonst.

Konstruktiva bestämmelser i byggnadsförordningar

Presentation av konstruktiva bestämmelser i byggnadsförordningar i Preussen och USA samt i den svenska byggnadsstadgan.

Stadsplanetäflingen för Gross-Berlin

Presentation av pristagarnas förslag till stadsplan för Stor-Berlin.

Slottsbacken

Arkitekten till det nya huset för Hovstaten försvarar sig mot Albert Lilienbergs kritik.

Meddelanden. Dansk arkitekturutställning

Anmälan av att Akademisk Architektförening i Köpenhamn anordnat en utställning av arkitektur i "den fries UdstillingsByggning". Delar av utställningen flyttas till Berlin.

Lagercrantz’ bostad, Djursholm

Recension av villa, uppförd för Gustaf Lagercrantz.

Litteratur

Rec. av: "Håltegelfabrikation" och "Glasering af tegel". häften utgivna av Sveriges Tegelindustriförening.

Möbeln som konstverk

Reflexioner kring möbeln och dess användning i heminredning. "Ett rum är icke ett konstverk, och möbeln är än mindre ett konstverk. … En möbel är först och främst ett nyttigt föremål."

Intryck från utställningen af äldre kyrklig konst från Strängnäs’ stift i dess stiftsstad 1910

Recension av utställningen av äldre kyrklig konst från Strängnäs stift.

Hofstatens nybyggnad på Slottsbacken

Lilienberg försvarar sin negativa kritik (nr 5) av Hovstatens nya byggnad vid Slottsbacken. Östberg är också negativ mot den nya byggnaden.