SLUTSÅLD: Arkitektur nr 3 2022

SLUTSÅLD: Arkitektur nr 3 2022

Arkitektur nr 3 2022 har tema Bygga för vatten. Att bygga för vatten är ett allt viktigare kunskapsfält för att möta klimatutmaningarna inom stadsbyggnad.

Projekt som presenteras:
Brudaremossens lakvattenanläggning, Göteborg, av KUB arkitekter
Filborna vattentorn, Helsingborg, av Wingårdhs
Våtmarksparken, Västerås, av Topia
Båthusparken, Stockholm, av AJ Landskap

 

Vikt: 397 g
Dimensioner: N/A