Sökresultat

Ur arkivet

Sammanbyggda enfamiljshus i Lidngö Villastad

Beskrivning av sammanbyggda enfamiljshus (radhus) och arbetarbostäder med Hampstead garden city i London som förebild.

Det föreslagna lotteriet för den monumentala konstens befrämjande

Väsentliga delar av utlåtande från Överintendentsämbetet över förslaget att skapa ett lotteri för att befrämja den offentliga monumentalkonsten.

Äldre mästares arkitekturritningar

Recension av det första häftet av Architektonische Handzeichnungen alter Meister, redigerat avHermann Egger.

Stockholms bangårdsfråga

Resolution av Samfundet St. Erik i frågan om västra stambanans järnvägsspår in till Centralstationen (mot Riddarholmskanalens igenfyllande).

Ombyggnad av Klarabergsgatan N:o 40

Redaktionell kommentar och arkitekternas beskrivning av ombyggnad av hus (affärs- och kontorslokaler samt hotell eller pensionat) på Klarabergsgatan 40.

Meddelanden. Öland

"På Öland ser man ännu kalkstenshällar använda för taktäckning." Vapenhus vid Källa ödekyrka, "mycket imponerande".

Litteratur

Osignerad rec. av: Stilarkitektur och byggnadskonst, av Hermann Muthesius. Översättning och inledning av Axel Lindegren

Borås rådhus

Recension av Borås nya rådhus, uppfört efter 1:a pristagarens förslag i tävlingen om nämnda byggnad.

Den nya byggnaden för Hofstaten

Beskrivning av nybyggnaden för Hovstaten vid Slottsbacken på platsen för det rivna s k Indebetouska huset.

Industrimonumentet. Carl Milles’ “Naturkraft”

Bokbindaremästare J. A. W. Lindmansson skänkt 100 000 kronor till ett industrimonument åt Stockholm. Positiv recension av det segrande tävlingsförslaget, "Naturkraft", av Carl Milles.

Litteratur

Rec. av: Tegninger til Husmandsboliger. /Pristävling med 193 olika förslag till husmandsboliger = småbrukarhem. Av dessa 21 återgivna i boken./

Några ord i Östermalmsskolefrågan

Kommentar och polemik mot den finske arkitekten Jac. Ahrenbergs kritik i Aftonbladet av nybyggnaden för Östermalms läroverk.

Wemdalens kyrka

Presentation av Vemdalens kyrka (1763) och klockstapel (1755) efter uppmätningar av arkitektNils Nordén.

Bostadsfrågan

Referat från diskussion om bostadsfrågan (särskilt ur ekonomisk synvinkel) vid Svenska Teknologföreningens årsmöte 17 och 18 mars 1910. Flerfamiljshus. Arbetarbostad.

Sol-liden. H. M. Drottningens landthus på Öland

Beskrivning av Solliden, villa i närheten av Borgholm, uppförd för drottning Viktoria.