Sökresultat

Ur arkivet

Det föreslagna lotteriet för den monumentala konstens befrämjande

Väsentliga delar av utlåtande från Överintendentsämbetet över förslaget att skapa ett lotteri för att befrämja den offentliga monumentalkonsten.

Äldre mästares arkitekturritningar

Recension av det första häftet av Architektonische Handzeichnungen alter Meister, redigerat avHermann Egger.

Stockholms bangårdsfråga

Resolution av Samfundet St. Erik i frågan om västra stambanans järnvägsspår in till Centralstationen (mot Riddarholmskanalens igenfyllande).

Utställningen av konstsmide i Nordiska museet

Recension av utställning av konstsmide i Nordiska museets sal för tillfälliga utställningar.

Ombyggnad av Klarabergsgatan N:o 40

Redaktionell kommentar och arkitekternas beskrivning av ombyggnad av hus (affärs- och kontorslokaler samt hotell eller pensionat) på Klarabergsgatan 40.

Meddelanden. Öland

"På Öland ser man ännu kalkstenshällar använda för taktäckning." Vapenhus vid Källa ödekyrka, "mycket imponerande".

Meddelanden. Kalmar

Nyuppförd vaktmästarbostad ("villaliknande byggnad a la Djursholm") vid Kalmar slott "i hög grad störande".

Den nya byggnaden för Hofstaten

Beskrivning av nybyggnaden för Hovstaten vid Slottsbacken på platsen för det rivna s k Indebetouska huset.

Bostadsfrågan

Referat från diskussion om bostadsfrågan (särskilt ur ekonomisk synvinkel) vid Svenska Teknologföreningens årsmöte 17 och 18 mars 1910. Flerfamiljshus. Arbetarbostad.

Sol-liden. H. M. Drottningens landthus på Öland

Beskrivning av Solliden, villa i närheten av Borgholm, uppförd för drottning Viktoria.

Utställningen av äldre kyrklig konst i Strängnäs

"Samfund för Strängnäsutställningens befrämjande" bildats för att ekonomiskt understödja en utställning med äldre kyrklig konst i Strängnäs.

Slottsbacken

Negativ kommentar till Slottsbackens utformning efter rivningen av det Indebetouska huset och det i dess ställe nyuppförda huset för Hovstaten.

Myrstedt & Sterns aktiebolags nybyggnad i Stockholm

Beskrivning av Myrstedt & Sterns nya affärshus i hörnet av Norrlandsgatan – Kungsgatan /den första byggnaden i Stockholm med genomförd skelettkonstruktion av armerad betong/.

Svenskt arkitektmöte i Skåne i sommar

Förslag till program för sommarens arkitektmöte, anordnat av Afdelningen för Husbyggnadskonst.

Konstruktiva bestämmelser i byggnadsförordningar

Presentation av konstruktiva bestämmelser i byggnadsförordningar i Preussen och USA samt i den svenska byggnadsstadgan.