Arkitektur nr 4 2023

Arkitektur nr 4 2023

229kr

Plats för regn
Vattnet är både ett hot och en tillgång. Bra arkitektur kan balansera det från det ena till det andra.

Projekt som presenteras:
Exercisfältets dagvattendamm, Uppsala, av White arkitekter
Sjödalsparken, Huddinge, av Land arkitektur
Jubileumsparken, Göteborg, av Mareld landskap
Hamnbadet, Göteborg, av Raumlabor & Esencial
Nobelparken, Lund, av 1:1 Landskab
Villa Zika, Yngsjö, av Fahlander arkitekter

Vikt: 495 g
Dimensioner: 297 × 225 × 7 mm