Kiruna Forever

Kiruna Forever belyser den pågående flytten av staden genom verk av arkitekter, stadsplanerare, konstnärer och författare som har omvandlat samhället…

349 kr

Visa

Byggemenskaper

Hur ska människor kunna få mer makt över utformningen av sitt boende och hur kan vi öka mångfalden av boendeformer…

229 kr

Visa