Byggemenskaper

Byggemenskaper

Pris: 329 kr
Prenumerant: ? 279 kr

Hur ska människor kunna få mer makt över utformningen av sitt boende och hur kan vi öka mångfalden av boendeformer i staden? Ett av svaren kan vara byggemenskaper – som kan ge billigare, effektivare och miljösmartare boendealternativ.

Byggemenskaper börjar i medborgarnas egen vilja att driva ett bostadsprojekt. I en byggemenskap går människor ihop och planerar, låter bygga och använder ett hus. I boken Byggemenskaper – handbok om att bygga tillsammans spikar författarna upp ett manifest för vad byggemenskaper kan innebära för medborgare men också för staden. Det ges också handfasta råd till hur man går till väga om man själv vill starta en byggemenskap.

I boken ingår en historisk bakgrund till byggemenskaper och nutida exempel från föregångslandet Tyskland. Också svenska projekt presenteras, till exempel: Urbana villor i Malmö, Kumlet på Brännö, ekobyn i Kärrtorp och kollektivhuset Färdknäppen på Södermalm i Stockholm.

Vikt: 600 g
Dimensioner: 160 × 230 × 20 mm

Liknande produkter

Arkitektur nr 8 2022

Den första och den sista bostaden är arkitekternas största utmaning. Arkitekturen avgör livskvaliteten när bostadsytan är liten och behovet av…

180,00kr

Köp

Arkitektur nr 8 2021

Jubileumsårets sista nummer blickar framåt, speciellt genom att lyfta den nya vardagens möjligheter. Den ekonomiskt tillgängliga bostaden, en existentiell busshållplats,…

180,00kr

Köp

Arkitektur nr 8 2017

Förtätning och gröna undantag, Arkitektur nr 8/2017 är årets stora bostadsnummer där vi fokuserar extra mycket på bostadsgården.  Det byggs mer…

180,00kr

Köp