Arkitektur nr 7-8 2020

Arkitektur nr 7-8 2020

180,00kr

Årets sista nummer är ägnat åt banbrytande bostadshus. Genom att fläta samman allt mer artikulerade hållbarhetsfrågor i rumsligheter och genom att vilja vara en del av ett större sammanhang, bryter bostadsarkitekturen fram i allt svårare urban terräng. Bostadshusen kommer inte undan som den mest grundläggande arkitekturuppgiften och det finns alltid en ny planlösning bredvid den gamla beprövade.

Arkitekturen behöver uppfylla fler funktioner än tidigare. Bostaden behöver idag rymma arbetsplatsens funktioner, kanske till och med rymma fler generationer än i dag. I detta nummer frågar vi oss hur bostadsarkitekturen kan laddas upp med aktuella frågor och hur den tar tag i gamla problem.

I detta långa nummer presenterar vi sju bostadsprojekt som vart och ett intar sin plats i samhällsbygget, medan det samlade bostadsbeståndet i Sverige passerar femmiljonersstrecket. Enligt Statistiska centralbyrån fanns det 4 924 792 bostäder i Sverige vid utgången av år 2018. Siffran fem miljoner bostäder betyder inte något i sig, men varje ny bostad blir en öppning till samhället.

Projekt som presenteras i nr 7/8:

Balneum, Andreas Martin-Löf Arkitekter

Våghuset och Vågmästaren, Johan Celsing Arkitektkontor

Brf Qvillestaden, Bornstein Lyckefors Arkitekter

Brf Botanikern, Axeloth Arkitekter

Kvarteret Garvaren, Ingrid Reppen och Kai Wartiainen

Cicelören 1, Okidoki Arkitekter

Fenced Maximalism, Byggfenomen

Vikt: 650 g
Dimensioner: N/A

152 i lager

Liknande produkter

Arkitektur nr 8 2017

Förtätning och gröna undantag, Arkitektur nr 8/2017 är årets stora bostadsnummer där vi fokuserar extra mycket på bostadsgården.  Det byggs mer…

180,00kr

Köp

Arkitektur nr 8 2021

Jubileumsårets sista nummer blickar framåt, speciellt genom att lyfta den nya vardagens möjligheter. Den ekonomiskt tillgängliga bostaden, en existentiell busshållplats,…

180,00kr

Köp

Byggemenskaper

Hur ska människor kunna få mer makt över utformningen av sitt boende och hur kan vi öka mångfalden av boendeformer…

329 kr

Visa