Sveriges naturum

Sveriges naturum

Pris: 299 kr
Prenumerant: ? 249 kr

Sveriges naturum/Naturum Visitor Centres in Sweden

Naturvårdsverkets uppdrag är att verka för ett hållbart samhälle. Ett led i det arbetet är utbyggnaden av besökscentra i viktiga naturområden, så kallade naturum. Ett 30-tal har byggts sedan 1970-talet, på senare år med allt tydligare arkitektoniska ambitioner.

Boken fokuserar på 13 av de viktigaste naturumen: från Stenshuvud i Skåne till Stora Sjöfallet i Lappland. De dokumenteras med nära 150 fotografier, nytagna av Åke E:son Lindman, samt ett rikt ritningsmaterial. Texter av Claes Caldenby, Mark Isitt och Tomas Lauri – på både svenska och engelska.

Boken ges ut av Arkitektur Förlag i samarbete med Naturvårdsverket.

The Swedish Environmental Protection Agency’s mission is to promote a sustainable society. A part of this work is the development of visitor centers in important natural areas, known as Naturum (a play on the words nature and room). About 30 have been built since the 1970s, in recent years, with increasingly evident architectural ambitions. The book focuses on 13 of the major visitor centers: from Stenshuvud in Skåne to the Great Sjöfallet in Lapland. They have been documented with nearly 150 photographs, recently taken by Åke E:son Lindman, and the book also includes a large amount of drawing materials.
Vikt: 1200 g
Dimensioner: 250 × 279 × 24 mm