Landskap nu! Landscape now!

Landskap nu! Landscape now!

Pris: 379 kr
Prenumerant: ? 349 kr

Landskap Nu! samlar de intressantaste projekten inom den nutida svenska landskapsarkitekturen. Från storskaliga våtmarker till välkomnande badplatser, via småstadstorg och blommande bostadsgårdar.

Landskapsarkitekturen i Sverige befinner sig på en bra plats, och en utmanande. Det har under en längre tid funnits en vilja och pengar att investera i det offentliga rummet, samtidigt har ytorna krympt och kraven ökat. Med klimatförändringar och ekologiska hot kliver konstformen fram som den nödvändiga nyckeln till förändring. Samtidigt ska staden förtätas, naturmark tas i anspråk. I den här boken presenteras landskapsarkitekturens svar på dessa utmaningar och de byggda resultaten  av investeringarna i den konstform som mer än någon annan bär tidens och framtidens prägel.

Språk: Svenska, engelska

Landscape architecture in Sweden is in a favorable position – and a challenging one. For a long period of time, there has been a willingness and the resources to invest in public spaces, but at the same time the areas have shrunk and the demands increased. Against climate change and ecological threats, this art form emerges as a necessary key to change – simultaneously, cities need to be densified and natural spaces are being claimed for construction. This book presents landscape architecture’s response to these challenges – and the results of investments in this art form that, more than any other, carries the imprint of both the present and the future.

 

Vikt: 605 g
Dimensioner: 240 × 190 × 15 mm

Liknande produkter

Landskap Nu! (2016)

Landskap nu! – Samtida svensk landskapsarkitektur I denna bok från 2016 presenteras den samtida landskapsarkitekturen  med foton, skisser och beskrivande…

229 kr

Visa