Sökresultat

Ur arkivet

Murbruk som material för konstnärlig utsmyckning

Vanligt murbruk mycket användbart som dekorationsmaterial vid konstnärlig utsmyckning av byggnader.

I entreprenadfrågan

Inlägg i entreprenadfrågan med utgångspunkt i ett citat ur "The American Architect" den 27 oktober 1909. Samlad entreprenad eller delade entreprenader?

In memoriam

Korta dödsrunor

Hjorthagens kapell

Positiv recension av Hjorthagens kapell (kyrka).

Titel

Innehåll

Våra byggnadsminnens vård

Föredrag i Afdelningen för Husbyggnadskonst 9 nov 1909 om byggnadsminnesvård med bl a referat av en redogörelse i detta ämne vid arkitektkongressen i wien 1908.

Förslag till grafkapell å Nyköpings nya kyrkogård

Utdrag ur utlåtande av Isak Gustaf Clason om förslag till kapell på den nya kyrkogården utanför Nyköping.

Eterniten kritiseras i sitt hemland

Den tyska tidskriften "Die Denkmalpflege" informerar om österrikiskt förbud mot att använda eternit vid byggnadsrestaureringar av konsthistoriskt viktiga byggnader.

Katarinatraktens ordnande. Pristäflingens resultat

Tävling om stadsplan för området kring Katarina kyrka avgjord. "… första och andra pris torde … få anses såsom särskildt framstående …" Utdrag ur tävlingsprogrammet och tävlingsprotokollet. Beskrivning av första och utdrag ur andra pristagarens förslag. Södra bergen. Mosebacke. Fjällgatan.

Afdelningens för Husbyggnadskonst verksamhet under 1909

Verksamhetsberättelse för Afdelningen för Husbyggnadskonst 1909.

Utställningen för konsthandtverk och konstindustri i Stockholm

Recension av Stockholmsutställningen 1909 av Regierungsbaurath Hermann Muthesius, av utställningskommittén inbjuden till utställningens öppnande.

Bankbyggnad Hornsgatan 8

Beskrivning av bankbyggnad för Bankaktiebolaget Stockholm – Öfre-Norrland på Hornsgatan 8.

Stockholms nya rådhus

Inbjuden tävling om rådhus i kvarteret Fruktkorgen på Kungsholmen. Presentation av rådhusbyggnadskommitténs utlåtande och utdrag ur prisnämndens utlåtande samt utdrag ur beskrivningen till arkitekt Westmans omarbetade förslag.

Täflingen till Svenska kyrkan i Paris

I omtävlingen mellan de tre pristagarna och ytterligare ett förslag till Svenska kyrkan förordas förslaget av G. A. Falk. Utdrag ur protokollet över prisnämndens förhandlingar. Utlåtandet beträffande omtävlingen. Utdrag ur tävlingsprogrammet.

Aarhusutställningen

Positiv recension av Aarhusutställningen. I synnerhet "Stationsbyen", ett helt samhälle med stationshuset som utgångspunkt. Hela utställningens arkitekt har varit Anton Rosen.