Sökresultat

Inlägg

”Alla ytor har en tydlig rytm”

Biblioteket är av lång hävd Uppsala universitets symbolbyggnad, som sig bör i bästa läge högt över staden. Digitaliseringen har inte gjort läsplatserna mindre använda, men kraven på lekamlig spis har…

Läs ett utdrag ur boken Gunnar Mattsson arkitekt!

Från kapitlet Arkitektarbetets arkeologi, utdrag ur den nyutkomna boken Gunnar Mattsson arkitekt Ett första materiellt spår av en personlighet: Efter att ha lyssnat på hur vårt projekt utvecklats sedan sist…

En villa har lagt sig tillrätta på Osbergets slänt

I den gamla villaidyllen har Bornstein Lyckefors ritat en villa som utmanar en konventionell rumsordning. En skicklig balansakt, konstaterar Lisa Daram. Villa Radal ligger i Västra Frölunda, i varierad småhusbebyggelse…

Abstraherat liv

Planen är arkitektens mest abstrakta verktyg men samtidigt en ritualisering av en social ordning, skriver Pier Vittorio Aureli i en analys med långt historiskt perspektiv. Till skillnad från i Lars…

Arkitekturens lätta beröring

I en tid av växande sociala klyftor och ikonarkitektur finns det också ett allt starkare intresse för det kroppsliga och sinnliga. Philip Ursprung letar efter vad som händer i gränslandet…

Återbesöket: Postmoderna problem

Med Bofills båge kulminerade den svenska debatten om postmodernismen. Rasmus Wærn har besökt den numera klassiska Stockholmsbyggnaden, och konstaterar att den rasande kritiken hade fel i sak, men rätt i…

Intervju med Amin Taha

Amin Tahas byggnad 15 Clerkenwell Close i London har blivit en politisk angelägenhet i Storbritannien. Särskilt i frågan om det finns en elitistisk och en folklig smak. Arkitekturs Tomas Lauri…

Vad folk vill ha

Vad som kännetecknar vacker arkitektur och trevliga städer finns det många åsikter om. Ändå tycks arkitekturdebatten ha fastnat på ytan. Annica Kvint undersöker varför. Det nybyggda bostadskvarteret Sofia i…

Draperad tradition för en urban publik

Den röda ladans volanger anpassar besökscentret till en urban publik. Men det kan inte specifikt kopplas till verksamheten på platsen, skriver Katarina Rundgren. Satsningar på besöksnäring brukar använda begreppet destination,…

Hur bygger man för ”folket”?

Den ytliga debatten om stil grundar sig i okunskap och en politisk ovilja att ta itu med större frågor, skriver Julia Svensson. Hur bygger man för ”folket”? Den breda…