Sökresultat

Ur arkivet

Titel

Innehåll

Förslag till grafkapell å Nyköpings nya kyrkogård

Utdrag ur utlåtande av Isak Gustaf Clason om förslag till kapell på den nya kyrkogården utanför Nyköping.

Eterniten kritiseras i sitt hemland

Den tyska tidskriften "Die Denkmalpflege" informerar om österrikiskt förbud mot att använda eternit vid byggnadsrestaureringar av konsthistoriskt viktiga byggnader.

I entreprenadfrågan

Inlägg i entreprenadfrågan med utgångspunkt i ett citat ur "The American Architect" den 27 oktober 1909. Samlad entreprenad eller delade entreprenader?

Katarinatraktens ordnande. Pristäflingens resultat

Tävling om stadsplan för området kring Katarina kyrka avgjord. "… första och andra pris torde … få anses såsom särskildt framstående …" Utdrag ur tävlingsprogrammet och tävlingsprotokollet. Beskrivning av första och utdrag ur andra pristagarens förslag. Södra bergen. Mosebacke. Fjällgatan.

Afdelningens för Husbyggnadskonst verksamhet under 1909

Verksamhetsberättelse för Afdelningen för Husbyggnadskonst 1909.

Murbruk som material för konstnärlig utsmyckning

Vanligt murbruk mycket användbart som dekorationsmaterial vid konstnärlig utsmyckning av byggnader.

Utställningen av äldre kyrklig konst

Förhandspresentation av utställning i Strängnäs av äldre kyrklig konst.

Gamla svenska städer

Andra volymen av "Gamla svenska städer" utkommit.

Arkitekturundevisningens ordnande

Kommentar till olika förslag till omorganisation av den svenska arkitektutbildningen samt publicering av skrivelse i frågan från en kommitté inom Afdelningen för Husbyggnadskonst den 30 mars 1909, undertecknad av Isak Gustaf Clason

Ett par af Sven Silows arbeten

Kort presentation av dels utkast från år1905 till villa för J. Bunge, köpman i Amsterdam, dels studie till en nekropol eller begravningsstad i enlighet med 1906-1907 års tävlingsprogram på Akademien.

Aarhusutställningen

Positiv recension av Aarhusutställningen. I synnerhet "Stationsbyen", ett helt samhälle med stationshuset som utgångspunkt. Hela utställningens arkitekt har varit Anton Rosen.

Bankbyggnad Hornsgatan 8

Beskrivning av bankbyggnad för Bankaktiebolaget Stockholm – Öfre-Norrland på Hornsgatan 8.

Om tegel, dess tillverkning och användning

Fortsättning från nr 11 på reseberättelse från en resa i Tyskland och Danmark med besök på nio tegelbruk. Murteglets användning. Taktegel.

Täflingen till Svenska kyrkan i Paris

I omtävlingen mellan de tre pristagarna och ytterligare ett förslag till Svenska kyrkan förordas förslaget av G. A. Falk. Utdrag ur protokollet över prisnämndens förhandlingar. Utlåtandet beträffande omtävlingen. Utdrag ur tävlingsprogrammet.