Arkitektur nr 6 2019

Arkitektur nr 6 2019

180,00kr

Nummer sex av Arkitektur tar upp torg och parkers roll i städerna. En allt mindre yta står till buds till offentliga platser när den nya täta staden växer fram.

Anders Kling ser i ett reportage den biologiska mångfalden hotas för att det inte planeras in tillräckligt mycket gröna ytor. Till skillnad mot utvecklingen kommer det att krävas fler och större grönytor på grund av de klimatförändringar som ägt och kommer att äga rum.

Våra kritiker går på djupet med nya svenska offentliga rum.

I den högexploaterade stadsdelen Liljeholmen har Nyréns arkitektkontor skapat Årstabergsparken som ett plåster på såren av impediment, bergknallar och remsor av mark.

Med Hälleskogsbrännans besökscentrum har PS Arkitektur gjort den nedbrända västmansländska skogen till en attraktion med hjälp av en ringlande spång under lång tid framöver.

Sweco har rullat ut en stor finduk i granit, odlat äpplen och dragit in vatten på Umeås Rådhustorg.

Citybanan är med 22 000 kvm Stockholms största offentliga rum på 25 år. Ahlqvist & Almqvist Arkitekter har ritat en plats som underlättar, en butler för alla pendlare.

 

 

 

Vikt: 500 g
Dimensioner: N/A