Arkitektur nr 3 2016

Arkitektur nr 3 2016

180,00kr

I detta nummer fokuserar vi på skolor och förskolor – barnens plats i det byggda.

Lilla Alby skola har fått en tillbyggnad av Marge arkitekter, i en samtida tolkning av den omgivande tegelarkitekturen.

Kollaskolan i Kungsbacka av Kjellgren Kaminsky, en av Sveriges största passivhusskolor, visar hur modern pedagogik och höga miljökrav fått en stark arkitektonisk form.

Även Hedlunda förskola i Umeå av Sweco är ett passivhus, det nordligaste med internationell certifiering. Vi träffar Jonas Kjellander, arkitekten som har fått internationell uppmärksamhet för sitt arbete med barnperspektivet i projektets arkitektur.

Att ge plats för barnen när städerna växer och förtätas är idag en stor utmaning. Det höga bostadstryck som vi ser i snabbt växande storstäder, med krympande gårdar och ytor för lek, gör att barnen får ta stora konsekvenser av dagens förtätningar. Landskapsarkitekt Thorbjörn Andersson belyser denna problematik och behovet av en framtida stad med höga urbana grundvärden i form av generösa utemiljöer.

Dessutom en ny plaskdamm för barn i Sundbyberg samt ett utdrag ur bildberättelsen ”Barndomens arkitektur” av arkitekten Jens Hansson.

Vikt: 495 g
Dimensioner: N/A

10 i lager

Liknande produkter