Arkitektur nr 2 2016

Arkitektur nr 2 2016

180,00kr

Träbyggandet ökar i Sverige. Med ny teknologi talar allt fler om trä som den nya betongen, till och med för riktigt höga hus.

De trähus vi visar rör sig mellan ytterligheter. Gustav Appells nya sommarhus på Kolskär och Uppgrenna Naturhus av Green House Living ger timmerhuset en ny plats i samtidsarkitekturen. Samtidigt når träarkitekturen nya höjder – finska OOPEAS prisbelönta flerbostadshus i Jyväskylä är med sina åtta våningar Finlands högsta träbyggnad.

Att man med trä kan bygga väggar som andas syns i General Architectures och KODs experimenthus i massivträ, Villa Eder–Hederus.

Dessutom besöker vi Praise of Shadows nya butiksinteriör för Aesop, som domineras av böljande träpanel. Samt Mandaworks trälandskap Slussplan i Malmö och Arklabs parvillor av massivträ i tyska Heidelberg.

Men inga trähus utan Sveriges stora träfabrik: skogen. Trä är ett material med miljömässiga fördelar – en lokal råvara med potentiellt låg klimatpåverkan. Tyvärr har vi under decennier inte tagit hand om de svenska skogarna och det moderna skogsbruket hotar den biologiska mångfalden. Miljöjournalisten Anna Froster föreslår en mer hållbar virkesproduktion. Träforskaren Camilla Schlyters innovationer är på samma tema: hur svensk hantverkstradition kan hjälpa till att rädda skogen.

Även inom svensk design är trä ett ledande material. Här har arbetet med traditionellt hantverk och småskalighet kommit ännu en bit på väg, menar journalisten Ingrid Sommar, som i nya numret spanar in svensk designs senaste trender och tendenser.

Vikt: 495 g
Dimensioner: N/A

8 i lager

Liknande produkter