Fusklappen v 8 – schaktstäder, trähus och festivaler.

Den här februarihelgen pratar vi om schaktstäder i förtätningens fotspår, om träarkitektur och om arkitekturfestivaler.

En gruvliknande ”schaktstad” med mörka lägenheter och ogästvänlig utemiljö – det är vad som kan bli resultatet av den superförtätning som våra storstäder tycks stå inför, varnar de fem landskapsarkitekterna Per Hedfors, Per G Berg, Clas Florgård, Madeleine Granvik och Daniel Bergquist i en debattartikel i Uppsala Nya tidning. Och ser i stället lösningar bland annat i att stärka de grannorter som ligger i nära anslutning till de stora städerna, i stället för att superförtäta städerna i sig. De hållbarhetsargument som anförs av förtätningsförespråkarna håller inte. Att bygga tätare i befintlig bebyggelse och nyttja den redan ianspråktagna marken effektivare leder inte minst till förslag om att bygga i parker och grönområden som behövs för att staden ska behålla sin attraktivitet. ”Med högre hus minskar solinstrålningen och vindarna ökar på gård, park och gata. Utemiljön förlorar attraktivitet. De mindre barnen blir hänvisade till dagisgårdar i slagskugga. Sammanhängande grönstråk är viktiga också för social integration.”, skriver de fem. Men de glömmer ändå ett viktigt argument: ju fler grönytor vi tar bort i staden, desto mer sårbar blir den för de klimatförändringar som blir allt tydligare. Överlastade dagvattenbrunnar har vi redan sett exempel på och extremregn måste ta vägen någonstans. Att förtäta till varje pris blir dyrt i längden.

Träarkitektur. Allt fler arkitekter vill ta i trä – och svensk skogsindustri går på högspinn just nu. En av de senaste nyheterna på området är Petra Gipps bostadsprojekt i massivträ i Stadshagen i Stockholm – ett projekt som nyligen vunnit första pris i WAN Awards. Projektet ritas för Folkhem och beräknas färdigt hösten 2017.

Arkitektur + festival = sant. Det är tredje gången gillt för Copenhagen Architecture Festival, som i år har avknoppningar även i Aalborg och Aarhus. Ett gediget program med filmer om David Adjaye, och om BIGs bostadskomplex 8tallet i Örestad samt diskussion om gentrifiering som politiskt verktyg.
Och för den som älskar festivaler bör redan nu boka in World Architecture Festival, som i 2016 äger rum på nära håll i Berlin 16–18 november.

Mer innehåll om ämnet