BIG ritar Västerås nya resecentrum

Stationen ska bli livlig stadsdel.

Tillsammans med Tyréns och Kragh & Berglund har BIG arbetat fram ett 12 000 kvadratmeter stort resecentrum som ska samla kollektivtrafik, cyklister och promenerande under ett gemensamt tak.

Byggnaden i förslaget är modern, och har också en grön terrass, som ska fungera som ett sluttande torg. Det är en del av en större stadsutvecklingsplan som syftar att skapa en livlig mötesplats som ska binda samman stadskärnan med de nyare stadsdelarna vid vattnet.
Förslaget är grunden i ett detaljplanearbete som kommer vara klart i slutet av nästa år.

Mer innehåll om ämnet