Med finansiering från allmänheten via B-aktieköp och med stöd från Boverket har ETC Bygg utvecklat sin modell för hyreshus. Foto: Jan Töve.

Bostaden som folkrörelse

ETC Hyreshus i Västerås av Kaminsky Arkitektur och Hans Eek är nytänkande, klimatpositivt och gemensamt finansierat. Björn Ehrlemark granskar bostadshuset som är en del av ett gräsrotsprojekt m...

Mer innehåll om ämnet