Norrköpings tidigare industriområde har smala gator med byggnader av huvudsakligen tegel och puts, vilket återspeglas i projektets putsade betongfasad. Foto: Anders Fredriksén

Tar upp industriarkitekturen men tillför samtidigt något nytt

Spridds och Etats projekt Väv i Norrköping tar upp industriarkitekturen men bidrar också med något nytt. Ett välkommet undantag i svenskt byggande, skriver Rasmus Wærn. Trehörninge...

Detta innehåll kan endast läsas av inloggade prenumeranter. Bli prenumerant här!

Mer innehåll om ämnet

Skisser i vår tid

Skissernas museums nya tillbyggnad skapar en ny relation till parken kring Universitetsbiblioteket. Elding Oscarsons tillägg är mycket konsekvent genomfört, skriver Tomas Lewan. Bilderna är…