Norrköpings tidigare industriområde har smala gator med byggnader av huvudsakligen tegel och puts, vilket återspeglas i projektets putsade betongfasad. Foto: Anders Fredriksén

Tar upp industriarkitekturen men tillför samtidigt något nytt

Spridds och Etats projekt Väv i Norrköping tar upp industriarkitekturen men bidrar också med något nytt. Ett välkommet undantag i svenskt byggande, skriver Rasmus Wærn. Trehörninge...

Mer innehåll om ämnet

Den urbana fronten

I boken Den urbana fronten – En dokumentation av makten över staden granskas omvandlingen av Kvillebäcken, en stadsdel på Hisingen i Göteborg….

199 kr

Visa