Hans Tavsens park kan inte bara hantera extremregn. Den är också designad för att rena vattnet i den är belägna köpenhamnska sjöarna. Rendering: SLA

Där naturen tar mer plats

Naturen kommer att behöva mer utrymme i framtidens städer. Konsekvensen av att den biologiska mångfalden i dag ofta kommer i andra hand kan bli förödande, skriver Anders Kling. Där, i slänt...

Logga in för att läsa artikeln.

Mer innehåll om ämnet