Byggnadens fasader har hållits låga för att likna traditionella öländska murar. Taket, som består av triangulära betongskivor, tillför ett tydligt skulpturalt uttryck.

Materialet är allt

Trollskogen på norra Öland har fått ett nytt Naturum av Marge Arkitekter. Claes Caldenby efterlyser en arkitektur som bättre förklarar landskapet. Foto: Johan Fowelin. TROLLSKOGEN PÅ ÖLAN...

Mer innehåll om ämnet