Andreas Forsberg, ansvarig arkitekt för Villa Sanda. Foto: privat

Ville skapa en paviljong för skulpturer

Intill Mälaren ligger Villa Sanda, en paviljong i glas och betong, som lever sitt eget liv. Arkitekt Andreas Forsberg (Tyréns) såg tidigt möjligheterna att skapa något enkelt men med en tydlig karaktär.

Varifrån fick ni idén till huset?
– Beställaren är otroligt intresserad och kunnig i modern konst. Valet var att göra villan som en skulptur eller att göra villan som en paviljong för skulpturer. Det var så jag såg på uppgiften och valet blev det senare.

Hur tänkte ni på relationen mellan natur och byggnad när ni ritade huset?
– Villan lever lite sitt eget liv och kan egentligen stå i olika sorters natur och omgivning. Kanske är känslan att den står på lånad mark. Just här blir dock läktaren det som binder samman huset med tennisbanan och det som förankrar huset tydligast till platsen.

Hur resonerade ni i valet av material?
– Jag önskade få material. Ett och samma material som kunde vara väggar, tak och golv både invändigt och utvändigt. Då blev valet ganska naturligt betong.

Vilka möjligheter såg ni med projektet?
– Jag insåg tidigt i processen att här fanns förutsättningarna att skapa något brutalt enkelt men samtidigt med en mycket tydlig karaktär.

Varför namnet Villa Sanda?
– Det är hemligt.

Och vilka utmaningar såg ni?
– Byggnadstekniken och hantverket. Villan har både många industriellt producerade delar samt många hantverksmässigt på plats utförda delar. Att få dess olika tekniker att lira ihop har varit utmanande.

 

Emilia Strandh Holmqvist
Emilia Strandh Holmqvist är webbredaktör för tidningen Arkitektur. Hon har en bakgrund som kulturjournalist och redaktör.

Mer innehåll om ämnet