Liljevalchs konsthall. Foto: Stockholms Stadsmuseum.

Fina recensioner till ”Med egna vågor” om Carl Bergsten

Carl Bergsten är mest känd som arkitekten bakom Liljevalchs konsthall i Stockholm och Stadsteatern i Göteborg. Bengt OH Johansson skriver fram ett arkitekt- och livsöde i en svensk brytningstid, 1900-talets tre första decennier, vilket resulterat i den första genomgripande boken om Bergstens liv och verk. Biografin har blivit mycket väl emottagen av kritikerna.

Ola Andersson i Dagens Nyheter:

”Om svensk arkitektur har haft ett underbarn så är det Carl Bergsten. Född 1879 hade han innan fyllda 25 inte bara avslutat sin utbildning med att få kungliga medaljen för sitt slutprojekt på Konstakademien och därefter startat eget. Han hade också genomfört sitt första projekt, fått det publicerat och vunnit arkitekttävlingarna om Hjorthagens kyrka i Stockholm och byggnaderna för Konst- och industriutställningen i Norrköping, tillsammans med Gunnar Morssing.”

”… biografin fyller en lucka i historieskrivningen genom att teckna bilden av en person som var Sveriges genom tiderna kanske mest radikala arkitekt.”

Fredric Bedoire i Svenska Dagbladet:

”Mycket tidigt sägs det om honom att ”han har våldsamt mycket självförtroende”. Bergstens uttalande 1902, vid 23 års ålder, att ”allting skall vara vad det synes vara”, pekar på en princip leder honom, att materialet ska styra formen.”

”Med Liljevalchs konsthall inleder Bergsten den moderna nyklassiska arkitektur som sedan blir en huvudfåra under 1920-talet. Han är den främste arkitekten som förespråkar Deutscher Werkbunds tes om samverkan mellan industri och konst. Samtidigt utvecklar han sin enkla klassicism i allt mer sofistikerade former i den svenska paviljongen vid den internationella utställningen för konsthantverk i Paris 1925.] … [Bergstens Parispaviljong har levt kvar i minnet som ett av de finaste proven på ”Swedish grace”, det begrepp som den engelske kritikern Morton Sand myntade i samband med utställningen.”

”Bengt Johanssons stora, vackra bok ger en övervägande rik och nyanserad bild av en betydande arkitekt som tidigare har omgetts av en okränkbar integritet. Nu finner vi Bergsten som en man som vi kan förstå på ett djupare plan med lysande framgångar lika väl som tillkortakommanden. Boken är en värdig slutsten till en lång rad monografier över hans kolleger i en guldålder för svensk arkitektur: Clason, Östberg, Westman, Wahlman, Wickman, Boberg, Grut och Tengbom.”

Med egna vågor – Carl Bergsten finns att köpa här

Mer innehåll om ämnet