Läggesta – Peter Erikssons Utopia?

Ministerns utopi

Härom veckan meddelade regeringen att man öppnade för att lösa bo­stadsbristen genom att bygga helt nya städer.

”Det ger möjligheter för Sverige att visa att det går att bygga lång­ siktigt och hållbart”, säger bostadsminister Peter Eriksson (MP) till Dagens Industri.

Medelstora svenska städer med runt 35 000 invånare är modellen. Lik­som att platsen ska ligga inom pendlingsavstånd från våra större städer. Till exempel Läggesta i Strängnäs kommun, 40 min från Stockholm. En plats där det finns en station men som i övrigt är ”tom”.

Att lösa problem genom att bygga från scratch är något som uppre­pats gånger genom historien. Men det som förenar de nya samhällen som byggts är att de haft en tydlig idé, en råvara som platsen utgår ifrån.

De modernistiska förorterna hade en tydlig tanke. Råvarorna var frisk luft, en fungerande infrastruktur samt handel – som i Vällingby, Skärholmen eller Farsta. Men de kom också att bygga på pendlingen till och från arbeten någon annanstans.

Kiruna är ett annat exempel. Dagens Kiruna anlades kring råvaran – gruvnäringen. Utan den dör staden. Det vet man och det är på grund av gruvnäringen man beslutat att bygga upp en ny stad tre kilometer bort. I Kirunas fall är stads ytten oundviklig och talet om att bygga ett hållbart samhälle från noll ett sätt att se framåt.

Men vilken är då idén, råvaran, som man vill bygga nya Läggesta kring? Som bostadsministern formulerar det är det den befintliga tågstationen. Närheten till Stockholm. Han presenterar ingen särskild tillgång i Läggesta, som gör att invånarna stannar där på dagarna, att samhället kan gå runt av sig självt. Inte mer än billigare bostad till en kostnad av längre pend­lingstider. Läggesta är alltså ingen ny stad, utan liknar det man redan bygger på brukbar åkermark i andra kranskommuner och städers utkanter. Pendlaren är den nya gruvarbetaren.

Men i en tid som känns hopplös – när bostadsbristen ökar i städerna och man bygger likadana stadsdelar överallt, som alla profiterar på innerstä­derna och tycks vara för samma grupp människor –finns ett starkt tryck på bostadsministern att ge ett tydligt svar.

Så han levererar något att drömma om – en vanlig pendlingsort förklädd till en ny stad.

Julia Svensson
Julia Svensson är Arkitekturs chefredaktör. Hon är också konstkritiker i Dagens Nyheter och har en bakgrund som nyhets- och kulturjournalist.

Mer innehåll om ämnet

Arkitektur nr 8 2017

Förtätning och gröna undantag, Arkitektur nr 8/2017 är årets stora bostadsnummer där vi fokuserar extra mycket på bostadsgården.  Det byggs mer…

180,00kr

Köp