Tajt planlösning med kök, matplats och vistelseyta i ett. Till höger sovrum med dubbla dörrar utan rundgångsmöjlighet. Foto: Henrik Nero

Vardagsnära bostad med sammanhållen helhet

Bostadshuset Mono smyger sig in mellan fabrik och magasin i det forna Svenska Tobaksmonopolet. Lisa Daram ser en väl sammanhållen helhet. Mono ligger i Tobaksmonopolet 2 vid Maria Banga...

Mer innehåll om ämnet