Den nya våtmarksparken fördröjer flödet mot Mälaren, som kan anas av masterna i fonden. Parken är skulpterad av material på platsen till vallar och dammar. Foto: Kristoffer Backman

Vattnets halvtidsvila före Mälaren

Himlen kastar sig i dammarnas vattenspeglar i Våtmarksparken av Topia. Emilia Molin besöker ett mjukt skulpterat landskap i Västerås som lockar till strövtåg. Att hantera vatten i kombination...

Mer innehåll om ämnet

Landskap nu! Landscape now!

Landskap Nu! samlar de intressantaste projekten inom den nutida svenska landskapsarkitekturen. Från storskaliga våtmarker till välkomnande badplatser, via småstadstorg och…

379 kr

Visa