En kontinental känsla präglar Clemenstorget i Lund. På torget står formklippta plataner och lindar som omges av grus och fritt placerade stolar. Foto: Jonas Bävman

Platsen som ville för mycket

Genomkorsat av spårvägen är Clemenstorget i Lund en skärningspunkt mellan många riktningar och viljor. Tomas Lauri ser White Arkitekters gestaltning kämpa för torgliv medan trafiken dikterar vi...

Mer innehåll om ämnet

Skisser i vår tid

Skissernas museums nya tillbyggnad skapar en ny relation till parken kring Universitetsbiblioteket. Elding Oscarsons tillägg är mycket konsekvent genomfört, skriver Tomas Lewan. Bilderna är…