Påbyggnadens form ger dagsljus, skapar tydliga entréer, överbryggar platsens topografi, inordnar sig i stadsdelens infrastruktur och ger plats för den gamla skorstenen. Foto: Anders Bobert

Reflektion över framtiden

I skarven mellan historia och framtid ligger förskolan Panncentralen av White arkitekter. Här förenas industriarv och lärmiljö för de yngsta. Benjamin Mandre undersöker de speglande lagren i by...

Mer innehåll om ämnet