Tre ord i tiden

Kvartalsarkitekturens intåg, tvättsvampsstaden suger upp översvämningar och well-indexet ger oanade möjligheter till mer pappersarbete. Tre ord från arkitekturhösten. 

Kvartalsarkitektur
Att statliga kulturinstitutioner betalar marknadsmässiga hyror till statliga hyres­värdar är allmänt känt. Nu har kvartalstänket nått kommunerna och lett till att det offentliga allt oftare hyr sina lokaler från det privata som en strategi för att hålla budgetar i schack och skjuta kostnader på framtiden. Kommunala aktörer låter det privata köpa upp gemensamt ägda rum för att sedan bli till hyresgäster i en utveckling där beslut kring viktiga samhällstillgångar därmed läggs i knät på marknaden. Och där arkitekturen inte sällan byggs med detta i åtanke. Flexibla rum där kultur i dag kan bli konferens i morgon! Kvartalsarkitekturen är här!
Joanna Zawieja

Tvättsvampsstad
Världshistoriens kanske största och snabbaste rörelse från landsbygd till stad har skett i Kina. Numera bor drygt 60 procent av befolkningen i städer och prognoser visar att andelen beräknas ha stigit till 70 procent redan 2030. Processen är en hörnsten i kommunistpartiets ekonomiska program, men den har också visat sig ge upphov till allvarliga problem, eftersom städerna har vuxit så snabbt att infrastrukturen inte hunnit med. Redan i fjol drabbades hela 20 miljoner stadsbor av översvämningar och sommarens översvämningar har bara byggt på insikten om att otaliga avlopps- och dräneringssystemen är bristfälliga. För att lösa både värme- och avloppsproblem bygger man nu ”tvättsvampsstäder”, det vill säga städer med ökad andel planteringar och byggnader med gröna tak. Tvättsvamps­städerna suger inte bara upp regn. De jämnar ut temperaturen och rengör luften också. Samt gör staden trevligare att leva i.
Annica Kvint

Well
Byggbranschen har fått ytterligare ett certifieringssystem: Well Building Standard. Det handlar inte om belysningens energi­­­­åtgång eller träets ursprungsland utan om livsstil, bortom till exempel Breeams och Miljöbyggnads hårda värden. Well vill något annat. I åtta delar beskrivs olika aspekter. En del är självklara saker som luftkvalitet och ljus. Men här finns även annat att bocka av. ”Fitness” till exempel.  ”Encourages the integration of exercise and fitness” eller ”Mind – optimizes cognitive and emotional health through design”. Just när man hoppa­­­­­des att förpappringen nått vägs ände kommer indexet Well och öppnar upp helt nya möjligheter. ”Well impacts and influences human behaviors to health and well-being”, som det sammanfattas. Egent­­­­ligen är det hela logiskt. Arkitekturen har varit upptagen av livsstil de senaste decennierna. Och nu kommer ett system som tar hand om även det perspektivet.
Anders Kling

Mer innehåll om ämnet