A house for Essex av FAT architecture i samarbete med konstnären Grayson Perry. En villa utöver det vanliga. Foto: Jack Hobhouse

Vad utvecklar estetiken och arkitekturen i dag?

Villan är experimentell som annan arkitektur sällan är. Den har blivit ett sätt att utveckla och ifrågasätta våra ideal om skönhet, skriver Tomas Lauri. Vad är ett vackert hus? Kanske...

Mer innehåll om ämnet

Den urbana fronten

I boken Den urbana fronten – En dokumentation av makten över staden granskas omvandlingen av Kvillebäcken, en stadsdel på Hisingen i Göteborg….

199 kr

Show