Tidskriften Arkitekturs chefredaktör Julia Svensson.

Chefredaktör Julia Svensson: ”God livsmiljö kostar.”

Moderaternas senaste stadsbyggnadsutspel – att gräva ned Centralbron i Stockholm, ersätta den med en saluhall, bostäder och kontorshus med mera på Tegelbacken och bland annat finansiera nedgrävningen genom höghuskluster på Loudden i Värtahamnen (SvD 4/4) – är problematiskt på flera sätt.

Att gräva ned bilar är en bra idé, om än inte ny. Arkitektoniskt är dock den föreslagna glashallen tveksam – inte minst för att glaskonstruktioner kräver en arkitektur och en finish som Foster & Partners glasade gård på British Museum för att inte upplevas som billig.

De Dubailika bilderna på Loudden är även de orealistiska. Dels kräver ett sådant byggprojekt fortsatt högkonjunktur. Dels blir miljön kring skyskrapor skuggig, kall och blåsig; för att få till urban dynamik behövs mer än höghus.

Intressant är också att Moderaterna lierat sig med ett arkitektkontor, Utopia, som står för idé och bildmakande i den politiska kampanjen. Makthavare har genom historien anställt arkitekter för att designa byggnader. Men att arkitekter också tjänstgör som reklambyrå för politiskt imagebyggande är ovanligt i vår tid.

I renderingens förföriska värld är människor glada och träden blommar. Glasfasader är genomsiktiga, rena och skarvarna syns inte. Men arkitekter vet att en rendering kan vara något helt annat än byggd verklighet. För beslutsfattare, media och allmänhet är renderingar däremot på en gång lockande och förvillande och därför är de användbara som propaganda.

Det är inget nytt att de idéer som kommuniceras skickligast ofta vinner gehör. Det nya är hur intrikat politik, marknad och digital visuell kultur kan samverka. Här tycks arkitektur-Sverige yrvaket. Det fåtal arkitekter som anammar de nya möjligheterna tycks knappt ens behöva anstränga sig för att nå igenom bruset. Det är öppet mål.

Moderaternas förslag – så ser stadsbyggande och arkitektur ut när kortsiktiga kalkyler och förhandlingar med investerare blir viktigare än livsmiljöer.

En mer livaktig arkitekturdiskussion skulle bidra till bättre gestaltning och kvalitet. Därför måste alla de som inte ägnar sig åt att sälja illusioner också träda ut ur sina kammare. Berätta för världen och beställarna varför det inte bara är att måla upp en vacker bild. Varför det redan på visionsstadiet är viktigt att tala om kvalitet och utförande.

För en god livsmiljö kommer aldrig vara ett nollsummespel. God livsmiljö kostar.

Julia Svensson
Julia Svensson är Arkitekturs chefredaktör. Hon är också konstkritiker i Dagens Nyheter och har en bakgrund som nyhets- och kulturjournalist.

Mer innehåll om ämnet