Båthusparken möter Husarviken med tre träbryggor som sträcker sig mot vattnet. I mitten lekparken med sjötema och i fonden gångfartsgata och torgyta. Foto: Kasper Dudzik

Hårt arbetande grönyta

Båthusparken av AJ Landskap är kvartersgård och lekpark, torg och brygga. I täta Norra Djurgårdsstaden hittar Bengt Isling en liten stadsdelspark som tar hand om stora vattenmängder. AJ Lan...

Mer innehåll om ämnet

Landskap Nu!

Över 50 aktuella projekt presenteras med foton, skisser och beskrivande texter. Byggda anläggningar, projekt i skisstadier, aktuell forskning och re…

229 kr

Visa