Torget är ett stort urtag i rutnätsstaden och har anor från medeltiden. Markbeläggning och möblering är vriden i samma vinkel som kyrkan. Foto: Tobias Andersson.

Det förenade stadsrummet

Torg och gata samspelar för att skapa kopplingen mellan station och stadskärna. Det omgivande land­­­skapets karaktär införlivas i ett levande stadsrum i LAND arkitekturs gestaltning av Hertig ...

Logga in för att läsa artikeln.

Mer innehåll om ämnet