Torget och Kärrtorps centrum firar sjuttio år 2022, och det finns ännu spår av torgets alla lager sedan det invigdes 1952. Foto: Åke E:son Lindman

Möjligheternas förortstorg

Kärrtorps torg är följsamt mot historien och redo för den förtätade stadsdelens nya folkliv. Nyréns arkitektkontor har formulerat det nygammalt torget med både romantik och realism. Sedan ...

Mer innehåll om ämnet