En slybeväxt sänka har blivit en skålformad askgravlund. Vattenögat är den centrala blickpunkten, inramad av naturliga material ordnade till en minnesbevarande struktur. Foto: Åke E:son Lindman

Minnenas trädgård

I Askims askgravlund av Sweco arkitekter är den omgärdade trädgården en famn för de sörjande. Claes Caldenby vandrar bland träd­­­gårdens arketyper i skydd av murar som bevarar minnen. B...

Logga in för att läsa artikeln.

Mer innehåll om ämnet

Landskap nu! Landscape now!

Landskap Nu! samlar de intressantaste projekten inom den nutida svenska landskapsarkitekturen. Från storskaliga våtmarker till välkomnande badplatser, via småstadstorg och…

379 kr

Visa