En slybeväxt sänka har blivit en skålformad askgravlund. Vattenögat är den centrala blickpunkten, inramad av naturliga material ordnade till en minnesbevarande struktur. Foto: Åke E:son Lindman

Minnenas trädgård

I Askims askgravlund av Sweco arkitekter är den omgärdade trädgården en famn för de sörjande. Claes Caldenby vandrar bland träd­­­gårdens arketyper i skydd av murar som bevarar minnen. B...

Mer innehåll om ämnet