Så blir Gävlebockens nya torg

Karavan landskapsarkitekter vann tävlingen om Slottstorget.

Gävle stad bjöd in till en tävling om Slottstorget i Gävle, kanske mest känd för sin årliga julbock, tillsammans med Rådhusesplananden och Å-rummet. Det blev Karavan landskapsarkitekturs förslag som vann tävlingen. Juryn ser i förslaget ett förslag som ”träffar rätt i en förnyelse av en klassisk stadsmiljö med en välavvägd balans mellan moderna inslag och anpassning till den klassiska miljön. Det vinnande förslaget visar en god förståelse för stadsrummets betydelse i det större sammanhanget och samman- kopplar stadsdelarna med goda möjligheter att skapa ett ännu starkare stadsliv”. I målet med tvälingen – som är en del i Centrumplanen för Gävle som kommunen antog i april 2014– fanns att ge Slottstorget mer stadsliv. Dessutom ville man genom att koppla Slottstorget till Rådhusesplananden få en starkare koppling till vattnet och Å-rummet.

Förslaget är ett möte mellan stadskänsla och naturkänsla, Karavan själva besklriver det som att det ska bli ”en ny modern park där perenner och gräs i stora fält skapar en inbjudande mötesplats för folket i staden”. Naturens inståg i staden märks också i förslagen för ån, där det ”flyter biotopöar som både ger blomsterprakt, renar vattnet och skapar mikroklimat som gynnar fisklivet”.

Gävle hade en inbjuden tävling också för Stortorget. Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB i samarbete med Sture Koinberg AB fick 2011 års Sienapris för Stortorget.

Karavan landskapsarkitekturs förslag Där våra vägar korsas är gjort av Karin Danielsson, Åsa Ehn Hillberg, Kristina Ehrstedt, Henrik Thuring och Anna Johansson, Karavan landskapsarkitektur samt Johnny Svendborg, Svendborg Architects, konstnär Natasha Dahnberg, bebyggelseantikvarie Per Lundgren och Anders Metzén och Patrik Larsson, Structor.

De arkitektkontor som urvalsgruppen valde ut och som förutom Karavan var med i tävlingen var: Nyréns Arkitektkontor Aktiebolag, BIG, Bjarke Ingels Group, Nivå Landskapsarkitektur AB.

Mer innehåll om ämnet