Från vänster till höger; Åsa Ehn Hillberg, Kristina Ehrstedt och Karin Danielsson från Karavan landskapsarkitekter.

”Ett torg ska upplevas som en inbjudande och sammanhållen plats”

En hyllning till det hemtrevliga köket på landet, i en hybrid mellan torg och folkpark. Så beskrivs Brotorget i Bollnäs. Åsa Ehn Hillberg, Karin Danielsson och Kristina Ehrstedt från Karavan landskapsarkitekter står bakom det. 

Hur kom ni på idén till Brotorget?
– Projektet Brotorget är ett resultat av en vunnen arkitekttävling där vi med vårt förslag ”Hjärta Bollnäs” tog avstamp i Hälsinglands färgstarka traditioner och hemmets lugna vrå.

Vilken känsla ville ni förmedla på Brotorget?
– Med vårt förslag vill vi skapa en varm och välkomnande plats där alla Bollnäsbor kan känna sig hemma. Ett offentligt vardagsrum där såväl gammal som ung kan träffas, titta på folk, lyssna på musik eller låta barnen leka.

Vad tycker ni definierar ett trevligt torg?
– Ett trevligt torg ska vara både funktionellt och hålla en hög arkitektonisk kvalitet, två delar som vi tycker går hand i hand. Det ska gärna vara öppet och utformat med en flexibilitet som gör att det kan användas i en mängd olika sammanhang – till vardags, som torgmarknad och vid uppträdanden – och på samtidigt upplevas som en inbjudande och sammanhållen plats.

Ni använder er mycket av rött och gult, varför just de färgerna?
– I vårt förslag utgick vi från bygdens unika hantverk och traditioner. Vi tog avstamp i traditionella broderiermönster, folkdräkter och Hälsingegårdar när vi tog fram idéer för torgets genomgående tema ”Hjärta Bollnäs”.

Vilka torg eller andra offentliga platser inspirerar er?
– Platser som är väl förankrade i sin kontext och som har en tydlig idé i sin gestaltning från helhet till detalj.

Vilka utmaningar står framtidens torg inför, anser ni?
– Vi tror att i takt med att städerna förtätas får torgen en allt mer viktig roll i stadsväven. En utmaning är att gestalta jämställda och inkluderande platser som fungerar för alla. En förutsättning för att torgen ska fyllas med liv och befolkas är ett samspel mellan lokaler, bostäder och verksamheter.

Emilia Strandh Holmqvist
Emilia Strandh Holmqvist är webbredaktör för tidningen Arkitektur. Hon har en bakgrund som kulturjournalist och redaktör.

Mer innehåll om ämnet