Projektet är en upprustning av en befintlig stadsdelspark i centrala Huddinge. Foto: Ulf Lundin

Vatten i dagen

I Sjödalsparken har Land arkitektur lyft underjordiskt å-vatten till ytan. Sam Keshavarz ser hur det nu kommer besökarna till godo på ett vackert och hushållsamt sätt. Mitt möte med Sjödals...

Mer innehåll om ämnet