Sjötullstorget markerar Hamn­promenadens början, med skulpturen Solsnäcka av Bigert och Bergström i blickfånget. Betonghällarnas ytor håller kvar solvärmen in på kvällen. Foto: Hans Logren.

Parkhybrid på kajplats

En stiliserad skärgård längs hamnpiren sätter tonen för Sydvästs nya gestaltning i Norrtälje. Bengt Isling ser staden bindas samman med referenser till kustnära naturtyper. Norrtälje hamn ä...

Mer innehåll om ämnet

Landskap Nu!

Över 50 aktuella projekt presenteras med foton, skisser och beskrivande texter. Byggda anläggningar, projekt i skisstadier, aktuell forskning och re…

229 kr

Visa