Soptipp blir ängsmark – igen

Sydväst Arkitektur & Landskap vann tävling i Kristianstad. 

Det gamla soptippsområdet i Kristianstad Härlövstippen ska bli Härlövs backar – ett nytt rekreationsområde. Efter en tävling har man nu valt ut förslaget ”Tillbaka till framtiden” av Sydväst Arkitektur & Landskap som ska utgöra grunden för framtidens Härlövs backar och ängar i Kristianstad. Namnet ”Härlövs ängar” som fortfarande används, kommer från tiden området bestod av slåtterängar. Redan på 1950-talet började den östra delen av ängarna tas i anspråk av staden Kristianstad för deponering av sopor och schaktmassor. Förutom att ha en plats att lägga sopor på var syftet att på sikt bebygga området. Nu pågår arbetet med att lägga ett skyddslager av schaktmassor ovanpå tätningslagret över soporna.

– Även om vi en gång har fyllt platsen med sopor, kan vi få tillbaka ett gammalt kulturlandskap, säger Åsa von Marlotie, landskapsarkitekt på Sydväst Arkitektur & Landskap till Kristianstadbladet.

I förslaget kommer ett torrt kargt landskap att anläggas på toppen av kullen och följas av ängsmark, hagmark och skog längre ner. Det är ett långsiktigt arbete, de 60 hektaren kommer att växa fram under 20 år. Ett av kommunens krav var också att man inte ville ha ett parkområde utan ett naturområde som ska sköta sig självt.

Mer innehåll om ämnet

Landskap Nu! (2016)

Landskap nu! – Samtida svensk landskapsarkitektur I denna bok från 2016 presenteras den samtida landskapsarkitekturen  med foton, skisser och beskrivande…

229 kr

Visa